Normale kundetiltak

Gjennomføring av kundetiltak skal sikre at advokaten har kjennskap til sine klienter («know your customer»). Dette er en nødvendig forutsetning for oppfyllelse av lovens øvrige krav og for å kunne avdekke transaksjoner med tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang