Politisk eksponerte personer (PEP)

Dersom klienten eller andre nærmere angitte personer er en politisk eksponert person (PEP), skal det alltid foretas forsterkede kundetiltak, jf. hvitvaskingsloven § 18.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang