Rettshjelpsordningen må styrkes nå!

Advokatforeningen har sammen med en rekke organisasjoner signert et opprop for en styrket rettshjelpsordning.

Les mer

Partshjelpssaker for Høyesterett

Advokatforeningen er nå partshjelper i to saker for Høyesterett; en om forvaltningsloven § 36, og en om ankesiling i straffesaker.

Les mer

Rettshjelpsordningen for Nav-saken er utvidet

Rettshjelpstiltaket som er opprettet i forbindelse med Nav-saken, er utvidet til å omfatte saker tilbake til 1994 for ytelsene attføringspenger og rehabiliteringspenger, i tillegg til ytelsene som fra før er omfattet av ordningen.

Les mer

Husleietvistutvalget blir førsteinstans i hele landet

Med virkning fra 1. september 2021 blir Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde utvidet til hele landet. Utvalget blir dermed landsdekkende førsteinstans i tvister om leie av bolig, og overtar for forliksrådene.

Les mer