Rettshjelpsordningen må styrkes nå!

Advokatforeningen har sammen med en rekke organisasjoner signert et opprop for en styrket rettshjelpsordning.

Les mer

Støtte til tiltalte tyrkiske advokater

Sammen med European Criminal Bar Association (ECBA) og flere europeiske kollegaer, har Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg signert en pressemelding om de mange rettssakene mot advokater i Tyrkia.

Les mer

Endringer i straffeloven om påvirkningsvirksomhet

Advokatforeningen skriver i sin høringsuttalelse at forslaget til endringer i straffeloven om påvirkningsvirksomhet ikke er presis nok.

Les mer

Advokatforeningens Rettsikkerhetbarometer

Rettsikkerheten i Norge er god, men svekket, mener landets advokater.

Les mer

Partshjelpssaker for Høyesterett

Advokatforeningen er nå partshjelper i to saker for Høyesterett; en om forvaltningsloven § 36, og en om ankesiling i straffesaker.

Les mer

Rettshjelpsordningen for Nav-saken er utvidet

Rettshjelpstiltaket som er opprettet i forbindelse med Nav-saken, er utvidet til å omfatte saker tilbake til 1994 for ytelsene attføringspenger og rehabiliteringspenger, i tillegg til ytelsene som fra før er omfattet av ordningen.

Les mer

Husleietvistutvalget blir førsteinstans i hele landet

Med virkning fra 1. september 2021 blir Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde utvidet til hele landet. Utvalget blir dermed landsdekkende førsteinstans i tvister om leie av bolig, og overtar for forliksrådene.

Les mer