Nyhet

Få oversikt over om du oppfyller kravene etter hvitvaskingsloven

Er du privatpraktiserende advokat og usikker på om advokatfirmaet ditt oppfyller kravene etter hvitvaskingsloven? Advokatforeningen har flere artikler om hvitvaskingslovens plikter på våre nettsider. Ved hjelp av Advokatforeningens risikostyringstest kan du få oversikt over hvilke krav advokatvirksomheten må oppfylle, og få tips til artikler med videre råd og veiledning.

Det stilles mange krav til drift av advokatvirksomhet. Kravene er hjemlet i ulike lover og forskrifter, og gjelder ulike deler av driften. I tillegg kommer Advokatforeningens krav og anbefalinger.

Advokatforeningens risikostyringstester skal være en hjelp til å avdekke om advokatvirksomheten ikke følger krav eller anbefalinger, og hva man i så fall bør gjøre.

Risikostyringstestene setter søkelys på ulike deler av driften og består foreløpig av tre tester:

  • det enkelte oppdrag og klient,
  • økonomiske forhold, og
  • forsikring.

Du kan velge å ta hele testen, eller kun deler av den som er relevant for din virksomhet. Hver test har spørsmål med ja/nei/usikker-svar. Dersom man har svart nei/usikker, får man gjennom testen forslag til hvordan man kan innrette virksomheten.

Her kan du ta risikostyringstestene.

Formålet med hvitvaskingsloven er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, og inneholder plikter for deg som advokat. I risikostyringstesten finner du spørsmål om tiltak etter hvitvaskingsloven under «det enkelte oppdrag og klient». Her er det seks spørsmål som svarer på om virksomheten blant annet har gjennomført en virksomhetsrettet risikovurdering, har oppdaterte og skriftlige rutiner, og om virksomheten oppfyller hvitvaskingslovens krav til opplæring. Merk at spørsmålene er ment som hjelp til å få oversikt over noen av de sentrale pliktene etter loven, og ikke er en uttømmende liste over lovens krav. 

De enkelte spørsmålene tar deg videre til vår artikkel «Hvitvaskingsreglene og dine plikter», som gir deg en oversikt over dine plikter etter hvitvaskingsregelverket. Her kan du navigere i ulike tema som er av interesse for din virksomhet.

Advokatforeningen har også laget tre ulike veiledere, om hvitvaskingslovens anvendelsesområde, gjennomføring av tilsyn hos advokater og advokaters unntak fra rapporteringsplikten.

Her finner du Advokatforeningens veilederne.

Dersom du har spørsmål om drift av advokatvirksomhet eller spørsmål om praktiseringen av hvitvaskingsregelverket, kan du ta kontakt med Advokatforeningen på telefon 22 03 50 50.

Advokatforeningen har i tillegg en ekspertgruppe mot hvitvasking, som består av tillitsvalgte advokater med ekspertise på området. Ekspertgruppens formål er å bidra til å styrke Advokatforeningens arbeid for blant annet å sikre advokaters etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. De bistår gjerne ved problemstillinger.

Her finner du kontaktinformasjon til ekspergruppen for hvitvasking.