Artikkel

Sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for advokat

Sikkerhetsstillelse på 5 millioner kroner og profesjonsansvarsforsikring fra 5 til 20 millioner kroner.