Rådgivning om advokatvirksomhet og det å være advokat

Som medlem av Advokatforeningen kan du kontakte Advokatforeningen og få rådgivende bistand om det å være advokat eller advokatfullmektig.

Les mer

Arbeidsrettslig rådgivning

Advokatforeningen tilbyr arbeidsrettslig rådgivning til våre medlemmer.

Les mer

Karriererådgivning

I et uforutsigbart arbeidsliv i stadig endring, er det viktigere enn noen gang å reflektere over egen situasjon, verdier, styrker og bidrag. Karrieresamtaler gir den enkelte rom for å reflektere høyt med en nøytral og erfaren coach og bidrar med konkre...

Les mer