Moment psykologbistand

Advokatyrket kan være mentalt krevende. Advokatforeningen har derfor en samarbeidsavtale med det landsdekkende firmaet Moment – tidligere Psykologbistand.

Les mer

Akutthjelp til Advokatforeningens medlemmer

Personlige kriser kan oppstå på grunn av sykdom, rus eller familieproblemer. Å komme i en form for personlig krise kan skje alle, også advokater. Utfordringen for den enkelte ligger i å komme seg oppreist gjennom og ut av krisen. For advokatvirksomhete...

Les mer

Partshjelp i rettssaker

Advokatforeningen kan etter en konkret vurdering engasjere seg i pågående saker som har prinsipiell betydning for rettssikkerheten, advokatprofesjonen eller advokaters rammevilkår.

Les mer