Psykologbistand

Advokatyrket kan være mentalt krevende. Advokatforeningen har derfor en samarbeidsavtale med det landsdekkende firmaet Psykologbistand.

Les mer

Akutthjelp

Å komme i en form for personlig krise kan skje alle. Utfordringen for den enkelte ligger i å komme seg oppreist gjennom og ut av krisen. For advokatvirksomhetens vedkommende er utfordringen å unngå at klienter og kolleger blir skadelidende.

Les mer

Støtteforeningen

Medlemmer av Advokatforeningen kan henvende seg til Støtteforeningen dersom det oppstår alvorlige problemer i virksomheten. Støtteforeningen kan gi økonomisk støtte til medlemmer som har kommet i vanskeligheter.

Les mer

Partshjelp i rettssaker

Advokatforeningen kan etter en konkret vurdering engasjere seg i pågående saker som har prinsipiell betydning for rettssikkerheten, advokatprofesjonen eller advokaters rammevilkår.

Les mer