Psykologbistand

Advokatyrket kan være mentalt krevende. Advokatforeningen har derfor en samarbeidsavtale med det landsdekkende firmaet Psykologbistand.

Les mer

Akutthjelp til Advokatforeningens medlemmer

Personlige kriser kan oppstå på grunn av sykdom, rus eller familieproblemer. Å komme i en form for personlig krise kan skje alle, også advokater. Utfordringen for den enkelte ligger i å komme seg oppreist gjennom og ut av krisen. For advokatvirksomhete...

Les mer

Partshjelp i rettssaker

Advokatforeningen kan etter en konkret vurdering engasjere seg i pågående saker som har prinsipiell betydning for rettssikkerheten, advokatprofesjonen eller advokaters rammevilkår.

Les mer