Bred støtte til advokatene

Nedenfor har vi samlet avisoppslag om streiken og uttalelser fra sentrale aktører som har gitt sin støtte.

Yngve Svendsen, sorenskriveren i Oslo til Aftenposten 2. mars 2024

"Vi er derfor meget bekymret for de konsekvensene denne aksjonen kan få, sier sorenskriveren.

Han har likevel stor forståelse for at advokatene ønsker en tydelig økning av rettshjelpssatsen, som han mener har sakket akterut de senere årene. 

– Det kan få alvorlige konsekvenser for rettssikkerheten hvis dyktige advokater ikke lenger vil påta seg oppgaver som forsvarer, bistandsadvokat, advokat i sakene som gjelder «rikets sikkerhet» eller som advokat i fri sakførsel-sakene. De finansieres alle gjennom den offentlige salærordningen, sier Svendsen"

Les hele saken på aftenposten.no

Jørn S. Maurud, Riksadvokaten i Rett24, 4. mars 2024

– Jeg har sympati for advokatenes situasjon og frustrasjon. Jeg er i utgangspunktet positiv til foreningens arbeid, og til at de mener de er kommet dårlig ut av den avtalen som ble inngått.

Les hele saken på rett24.no 

Sverre Bromander, president i Juristforbundet, 4. mars 2024

– Solid advokatbistand til alle som må innom rettsvesenet er en forutsetning for rettsstaten. Da må offentlig oppnevnte forsvarere ha en inntektsutvikling på linje med alle andre. Derfor støtter Juristforbundet streiken som Advokatforeningen innledet i dag.

Les hele saken på Juristforbundet.no

Støtteerklæring fra Yrkestrafikkforbundet ved forhandlingssjef Marius Træland

"Rettshjelpsatsen må økes. Regjeringen må innfri avtalen de har inngått med Advokatforeningen.

Yrkestrafikkforbundets medlemmer har et risikofylt yrke. Og har økt risiko for å havne i ulykker som ender i tiltale. Yrkestrafikkforbundet ser derfor viktigheten av forsvarlig rettshjelp. Særlig for arbeidsfolk med normale- eller lave inntekter er dette viktig. Det handler om forsvarlig rettshjelp"

Se støtteerklæring fra Yrkestrafikkforbundet (pdf)

Mariann A. Svensen, sorenskriver i Sør-Rogaland tingrett i Advokatbladet 7. mars 2024

- En rettsstat er avhengig av frie og uavhengige advokater, og uavhengigheten har en side mot økonomisk uavhengighet.  Advokatene som honoreres av det offentlige må sikres et inntektsnivå som støtter opp under dette, og som hensyntar alle utgiftene honoraret skal dekke – til husleie, strøm, datautstyr, forsikringer, og lignende, sier Svensen.

Les hele saken på Advokatbladets nettsider

– Vi støtter Advokatforeningens streik for bærekraftig rettshjelp, sier president Anne-Karin Rime i Legeforeningen 19. mars 2024

"Advokater må ha mulighet til å jobbe for dem som trenger det mest, uten å måtte si fra seg muligheten til normal inntektsutvikling. Dette er viktig for både rettsstaten og velferdsstaten."

Les hele saken på Legeforeningens nettside

Psykologforeningen støtter Advokatforeningens aksjon

– Vi er bekymret for den dårlige inntektsutviklingen for de sakkyndige, og håper Advokatforeningens aksjon skal gi positive resultater for alle som er avhengige av salærsatsen som næringsinntekt, sier visepresident Hanne Indregard Lind.

Les hele saken på Psykologforeningens nettside

Sakkyndige psykologer med egen aksjon i barnesaker

En bred gruppe bestående av sakkyndige psykologer, psykiatere og andre som virker i feltet vil fra mandag 29.april takke nei til samtlige oppdrag etter barneloven og barnevernloven for alle landets lagmannsretter.

Les mer på Advokatbladet.no

Andre medieoppslag

"Advokatstreik kan ramme PST" - NRK 2. mars 2024

"Advokatforeningen streiker fra mandag - alle skyggeadvokater legger ned arbeidet" - Advokatbladet, 2. mars 2024

"Advokatforeningen varsler streik - rammer hemmelige skyggeadvokater - Rett24, 2. mars 2024

"Advokatforeningen varsler streik - rammer hemmelige skyggeadvokater - TV2, 2. mars 2024

"Advokater går ut i streik" - VG, 4. mars 2024

"- I lys av trusselbildet påvirker streiken PSTs arbeid i de mest alvorlige sakene" - Advokatbladet, 5. mars 2024

"Advokatstreik gjør det vanskelig for politiet å gjennomføre hemmelig avlytting" - Bergens tidende 7. mars 2024

"Advokatstreik trappes opp - kan ramme etterforskning" - Drammens tidende 9. mars 2024

"Denne uken ble de tatt ut i streik. Men "ingen" vet hvem de er." - VG 10. mars 2024

"Mener regjeringen ikke har oppfylt kravene - nå går advokatene ut i streik" - Avisa Nordland 12. mars 2024.

"Streiken på vei nordover" - iTromsø 18. mars 2024

"Utvider advokatstreiken: Kan stoppe avhør av barn fra hele Nordland" - Bladet Vesterålen 8. april 2024

Advokatstreiken utvides til barnehuset i Trondheim - Adressa.no, 8. april 2024