Tidslinje for streik for bærekraftig rettshjelp

Tidslinjebilde streik
I november 2021 startet Advokatforeningen en streik i Høyesterett for å få økt rettshjelpssatsen. Streiken innebar at advokater med møterett for Høyesterett ba om at straffesaker ikke ble berammet så lenge streiken pågikk, slik at all behandling av straffesaker i Høyesterett for alle praktiske formål ble lammet.

Streiken ble avsluttet i juni 2022, etter at regjeringen forpliktet seg til å «arbeide for en økning av satsen» i en skriftlig avtale med Advokatforeningen 

Et uavhengig Salærråd ble opprettet, som på faglig grunnlag skulle komme med anbefalinger om hva satsen burde være.

Her kan du lese mer om avtalen og salærrådet.

Nå er det igjen duket for streik fordi regjeringen har brutt avtalen og fortsatt å kutte i rettshjelpssatsen.

Tidslinje siden streiken i 2021, i omvendt kronologisk rekkefølge:

 • April 2024: Streiken utvides til advokater som bistår voldsutsatte barn i barnehus
 • Mars 2024: Samfunnsadvokatene (Skyggeadvokatene) går ut i streik
 • Desember 2023: Statsbudsjettet vedtas med en rettshjelpssats på 1215 kroner, en økning langt under forventet inflasjon.
 • November 2023: Salærrådet anbefaler en rettshjelpssats på 1464 kroner.
 • Mai 2023: Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett og hever rettshjelpssatsen til 1180 kroner, som fortsatt er under en inflasjonsjustering fra året før.
 • Desember 2022: Stortinget vedtar et statsbudsjett med en rettshjelpssats på 1140 kroner, en økning langt under forventet inflasjon.
 • November 2022: Salærrådet legger frem sin første anbefaling, der de anbefaler en rettshjelpssats på 1385 kroner.
 • September 2022: Salærrådet oppnevnes på bakgrunn av innspill fra Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen. Det består av Høyesterettsdommer Arne Ringnes (leder), lagdommer Per Jordal og professor i samfunnsøkonomi Karen Helene Ulltveit-Moe.
 • Juni 2022: Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas og Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl undertegner avtalen som avslutter streiken, som et ledd i avtalen skal Salærrådet opprettes.
 • Juni 2022: Forslag til løsning blir lagt frem etter langvarig mekling.
 • April 2022: Justisministeren godtar mekling med nøytral tredjepart, men streiken fortsetter.
 • Februar 2022: Advokatforeningen foreslår mekling med Riksmekleren.
 • Januar 2022: Møte mellom Advokatforeningen og Justisministeren.
 • Desember 2021: Det blir enighet på Stortinget om budsjettet, uten at rettshjelpssatsen økes noe særlig. Streiken fortsetter.
 • November 2021: Streiken begynner med krav om en bærekraftig rettshjelpssats.

Utvikling i rettshjelpssatsen siden 2014, grafisk fremstilt