Advokatforeningens salærveiledning

Advokatforeningens salærveiledning omhandler ulike momenter av betydning for salærfastsettelsen, herunder relevant regelverk, og er ment som et hjelpemiddel og en huskeliste ved salærfastsettelsen.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Salærveiledningen ble vedtatt av Advokatforeningens representantskap 19. juni 1999. Revidert salærveiledning ble vedtatt av hovedstyret 28. mars 2008. Veiledningen er ajourført per 06.12.2019. Advokatforeningens salærveiledning Salærveiledningen gir en oversikt over relevant regelverk og redegjør fo