Forenklede kundetiltak

Advokaten kan for enkelte klienter foreta forenklede kundetiltak.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Regelverk Reglene om forenklede kundetiltak er inntatt i hvitvaskingsloven § 16 og hvitvaskingsforskriften §§ 4-6 og 4-7. Bestemmelsen skiller seg fra hvitvaskingsloven 2009. Etter hvitvaskingsloven 2009 innebar forenklet kundekontroll for eksempel ikke krav om ID fra den som representerer klient. H