Forsterkede kundetiltak

Forsterkede kundetiltak skal anvendes av advokaten i de tilfeller der det er forhøyet risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering, når klient, personer som handler på vegne av klienten eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot eller reell rettighetshaver er politisk eksponert person (PEP) og når det etableres korrespondentforbindelser i land utenfor EU/EØS-området.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Regelverk Reglene om forsterkede kundetiltak finner vi i hvitvaskingsloven §§ 17, 18 og 19 og hvitvaskingsforskriften § 4-9 og 4-10. Forsterkede kundetiltak anvendes i de tilfeller der advokaten etter en risikovurdering av klienten har kommet frem til at det er høy risiko for hvitvasking eller terro