Kundetiltak utført av tredjeparter og utkontraktering

I visse tilfeller kan advokaten legge til grunn kundetiltak som er foretatt av andre. Kundetiltakene kan også utkontrakteres. Advokaten har likevel ansvaret for overholdelse av hvitvaskingsloven.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Hvitvaskingsloven § 22 åpner for at advokater kan legge til grunn kundetiltak utført av nærmere angitte tredjeparter som er listet opp i bestemmelsens første ledd a til m. Eksempler på tredjeparter er bank, verdipapirforetak og forsikringsforetak. Er tredjeparten fra andre land er det krav til at de