Kundetiltak

Formålet med kundetiltakene er at advokaten skal kjenne sin klient («know your customer - KYC»). Advokaten skal gjennom kunnskap om klientens identitet og formålet med oppdraget, kunne oppdage om klientforholdet misbrukes.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Reglene om kundetiltak er inntatt i hvitvaskingsloven kapittel 4. Hvitvaskingsloven 2018 viderefører tredelingen mellom normale kundetiltak, forenklede kundetiltak og forsterkede kundetiltak. Inndelingen gjenspeiler den risikobaserte tilnærmingen, jf. lovens kapittel 3. I tilfeller med lavere risiko