Normale kundetiltak

Ved normale kundetiltak skal advokaten gjennom innhenting av bestemt informasjon om klienten bli så godt kjent med klienten og dens virksomhet (hvis juridisk person), at advokaten er i stand til å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering. De konkrete kravene til hva som skal gjennomføres som kundetiltak er i all hovedsak videreføring av regler i hvitvaskingsloven 2009.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Regelverk Reglene for normale kundetiltak er inntatt i hvitvaskingsloven §§ 12 og 13. Ved normale kundetiltak skal advokaten: innhente og bekrefte opplysninger om klienten (gyldig legitimasjon, firmaattest), innhente og bekrefte opplysninger om den som opptrer på vegne av klienten (gyldig legitimasj