Politisk eksponerte personer (PEP)

Det skal alltid foretas forsterkede kundetiltak dersom en politisk eksponert person har en nærmere angitt tilknytning til oppdraget.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Regelverk Definisjonen av hvem som er politisk eksponerte personer (“PEP”) er inntatt i hvitvaskingsloven § 2. Reglene om hva advokaten må gjøre og når reglene kommer til anvendelse, finnes i hvitvaskingsloven § 18 og § 24 tredje ledd. Nytt i hvitvaskingsloven 2018 er at det ikke lenger er en beting