Rettsstaten – et lagspill og vedlikeholdsprosjekt

Advokater opplever hvordan rettsstaten fungerer i hverdagen. Hva kan vi lære av året som gikk?

Se årets tale ved Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Advokatforeningens årstale 2020

Første kapittel: Innledning

Se første kapittel: Innledning

Andre kapittel: Gode lover krever gode prosesser

Se andre kapittel: Gode lover krever gode prosesser

Tredje kapittel: Løft domstolene

Se tredje kapittel: Løft domstolene

Fjerde kapittel: En god rettsstat beskytter alle

Se fjerde kapittel: En god rettsstat beskytter alle

Femte kapittel: Vern fortrolighetsretten

Se femte kapittel: Vern fortrolighetsretten

Sjette kapittel: Rettspleien digitaliseres - følger rettsstatsprinsippene med?

Se sjette kapittel: Rettspleien digitaliseres - følger rettsstatsprinsippene med?

Syvende kapittel: Stortinget må få en rettsstatsmelding

Se syvende kapittel: Stortinget må få en rettsstatsmelding