Første kapittel: Innledning

Introduksjon til årstalen 2020

Velkommen til Advokatforeningens årstale i et spesielt år – som har inspirert til dagens tema.

Temaet er; «Rettsstaten – et lagspill og et vedlikeholdsprosjekt». 

I 2020 har vi sett lagspillet i full sving. Regjering, storting, domstoler, akademia og sivilsamfunn har gjort en solid innsats og fylt sine roller i møtet med korona-pandemien. Alle har bidratt til å vedlikeholde rettsstaten i møte med nye samfunnsutfordringer. Om én aktør har fomlet med ballen, har de andre stort sett plukket den opp – slik rettsstaten skal fungere.

Viktige rettsstatsprinsipper som maktfordeling, offentlighet og rettslig legitimitet ble i hovedsak ivaretatt – også i koronakrisen. Under trygdeskandalen sviktet lagspillet. Mennesker i en meget vanskelig livssituasjon ble straffeforfulgt på feil grunnlag, og det tok alt for lang tid før rettsstatens aktører avdekket og stanset den lovstridige praksisen.

Advokatforeningen mener Norge behøver en rettsstatspolitikk.

Første skritt mot en slik politikk, vil være at Stortinget får en rettsstatsmelding. I denne talen vil jeg gjennomgå noen av de temaene som bør omtales der, med et utvalg av de utfordringer som fortjener en slik oppmerksomhet.