Syvende kapittel: Stortinget må få en rettsstatsmelding

Stortinget må få en rettsstatsmelding

Rettsstatens grunnleggende oppgave er å sikre rett og rettssikkerhet. Sammen med demokratiet og menneskerettighetene, er dette de fundamenter hele samfunnet vårt hviler på. De er gjensidig avhengige av hverandre, de må virke sammen, og de må vedvarende balanseres mot hverandre.

Alle vet hva justispolitikk er. Advokatforeningen mener Norge også trenger en rettsstatspolitikk. Så hva er en rettsstatspolitikk?

Jo, det er å vurdere lovgivningsprosessene, domstolen og forvaltningen – for å se om alt fungerer så godt som det bør gjøre. Det er å undersøke om domstoler, påtalemyndighet, advokater og medier har godt nok vern for sin uavhengighet, og gode nok arbeidsvilkår hver for seg og samlet.

På de fleste av disse områdene har Norge i dag en god politikk, men den kan bli bedre – og gi enda større gevinster enn i dag. Gevinster som verdiskapning i samfunnet, tillit i befolkningen og etterrettelighet i myndighetsutøvelsen.

På ett av rettsstatens områder har Norge en politikk langt under hva man kan forvente, og det er rettshjelpen vår. Det er min påstand at trygdeskandalen ikke kunne ha hatt sin like på skatterettens område – hvor ofrene ville hatt større ressurser. Da ville langt flere av disse sakene havnet i domstolen, med langt mer juridisk bistand, og feilpraksisen ville ha blitt stanset langt tidligere.

Norge har en av verdens beste rettsstater, men selv den er sårbar. Når lagspillet svikter, kan resultatet bli alvorlig – slik trygdeskandalen har vist oss.

Jeg mener tiden er inne for å utarbeide en tilstandsrapport over den norske rettsstaten, der vedlikeholdsbehovet blir grundig analysert. Stortinget må få en rettsstatsmelding.

 

Bildet av stortingssalen hentet fra Stortingets flickr-konto https://www.flickr.com/photos/stortinget/