Om oss

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Advokatforeningens mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår.

Les mer

Foreningsorganer

Advokatforeningen har om lag 500 tillitsvalgte. Advokatforeningens organer er representantskapet, hovedstyret, kretsstyrene, faggruppene, lovutvalgene, de faste utvalgene og disiplinærutvalgene.

Les mer

Vedtekter

Advokatforeningens vedtekter ble første gang vedtatt i fellesmøte på Lillehammer den 29. juni 1936. Siste gang de ble endret, var i møte i representantskapet 19. mai 2022.

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Advokatforeningens internasjonale arbeid omfatter bl.a. deltagelse i internasjonale organisasjoner, rettshjelpsprosjekter og samarbeid med utenlandske advokatforeninger.

Les mer

Historie

Advokatforeningen ble stiftet i 1908. Se video fra foreningens 100-årsjubileum.

Les mer

Rutiner for varsling av tillitsvalgte og medlemmer

Vedtatt av Advokatforeningens representantskap 19. mai 2022

Les mer

Retningslinjer for tilslutning til opprop mv.

Advokatforeningens retningslinjer for tilslutning til opprop mv. Vedtatt av hovedstyret 4. september 2020.

Les mer