Om oss

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Les mer

Foreningsorganer

Advokatforeningen har over 400 tillitsvalgte. Les mer om: Hovedstyret; Representantskapet; Kretsene; Faggrupper; Lovutvalg; Faste utvalg, Disiplinærutvalg mfl.

Les mer

Vedtekter

Våre vedtekter ble første gang vedtatt i fellesmøte på Lillehammer den 29. juni 1936. Siste gang de ble endret, var i møte i representantskapet 1. juni 2017.

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Advokatforeningens internasjonale arbeid omfatter både deltagelse i internasjonale organisasjoner, rettshjelpsprosjekter, samarbeid med utenlandske advokatforeninger med videre.

Les mer

Historie

Advokatforeningen ble stiftet i 1908. Se video fra foreningens 100-årsjubileum.

Les mer