Advokatforeningens strafferettsstipend

Advokatforeningen lyser med jevne mellomrom ut 1-2 stipend til studenter, som skal skrive masteroppgave om strafferett eller straffeprosess.

Mottakerne av stipendet får også tilbud om skriveplass. Advokatforeningens forsvarergruppe tilrettelegger for kontakt med forsvarere, politi, påtalemyndighet og domstolene i den grad det lar seg gjøre.

Les mer om forsvarergruppen

Stipendet tildeles basert på faglige resultater, tema for oppgaven og personlige egenskaper.