Advokattjenester og merverdiavgift

Advokatforeningens publikasjon «Advokattjenester og merverdiavgift» oppsummerer avgiftssituasjonen for advokater og gir svar på spørsmål knyttet til merverdiavgift og advokattjenester. Publikasjonen er oppdatert per januar 2019.

Les mer

Regnskap i advokatvirksomhet

Regnskap i advokatvirksomhet er et praktisk oppslagsverk ved føring av regnskap tilknyttet advokatvirksomhet, inkludert advokatens særregnskaper. Her får du også tips om typiske feil som gjøres. Publikasjonen er oppdatert per januar 2019.

Les mer

Organisering av advokatvirksomhet

Boken «Organisering av advokatvirksomhet» er en praktisk utredning om de forskjellige måter advokater kan organisere sitt samarbeid og sin virksomhet på.

Les mer

Kilder i advokatretten - Håndbok for advokater

Boken er en samling av det vesentligste av regelverk og retningslinjer som utgjør rammene rundt advokatens virksomhet. Boken er oppdatert per januar 2020.

Les mer

Forfallsboken

Forfallsboken er et praktisk hjelpemiddel i advokaters hverdag, med spesialtilpasset kalender og oversikt over relevant kontaktinformasjon.

Les mer

Advokatbladet

Advokatbladet er Advokatforeningens medlemsblad. Bladet utøver kritisk journalistikk og setter advokatenes interesser på dagsorden

Les mer

Fullmektighåndboken – en praktisk tilnærming til forsvarerhverdagen

Fullmektighåndboken ble utarbeidet av Yngre forsvarere høsten 2021 som et faglig tilskudd til ferske forsvarere. Formålet med håndboken er å gi veiledning rundt mange av de faglige spørsmålene som oppstår tidlig i forsvarerkarrieren.

Les mer