HMS-håndbok fra Infotjenester

Få inntil 50% rabatt på Infotjenesters veiledende priser på HMS-håndbok for advokatvirksomhet.

Les mer

Forfallsboken

Forfallsboken er et praktisk hjelpemiddel i advokaters hverdag, med spesialtilpasset kalender og oversikt over relevant kontaktinformasjon.

Les mer

Advokathåndboken

Advokathåndboken er en samling av det vesentligste av regelverk og retningslinjer som utgjør rammene rundt advokatens virksomhet.

Les mer

Organisering av advokatvirksomhet

Boken «Organisering av advokatvirksomhet» er en praktisk utredning om de forskjellige måter advokater kan organisere sitt samarbeid og sin virksomhet på.

Les mer

Advokattjenester og merverdiavgift

Da sentrale avgiftsmyndigheter innførte generell avgiftsplikt for tjenester, oppsto det en rekke til dels kompliserte avgiftsspørsmål rundt advokattjenester som måtte avklares. Advokatforeningens publikasjon «Advokattjenester og merverdiavgift»...

Les mer

Advokatbladet

Advokatbladet er Advokatforeningens medlemsblad. Bladet utøver kritisk journalistikk og setter advokatenes interesser på dagsorden

Les mer