Advokattjenester og merverdiavgift

Advokatforeningens publikasjon «Advokattjenester og merverdiavgift» oppsummerer avgiftssituasjonen for advokater og gir svar på spørsmål knyttet til merverdiavgift og advokattjenester. Publikasjonen er oppdatert per januar 2019.

Les mer

Regnskap i advokatvirksomhet

Regnskap i advokatvirksomhet er et praktisk oppslagsverk ved føring av regnskap tilknyttet advokatvirksomhet, inkludert advokatens særregnskaper. Her får du også tips om typiske feil som gjøres. Publikasjonen er oppdatert per januar 2019.

Les mer

Organisering av advokatvirksomhet

Boken «Organisering av advokatvirksomhet» er en praktisk utredning om de forskjellige måter advokater kan organisere sitt samarbeid og sin virksomhet på.

Les mer

Kilder i advokatretten

Kilder i advokatretten er en samling av det vesentligste av regelverk og retningslinjer som utgjør rammene rundt advokatens virksomhet. De tidligere utgavene av «Kilder i advokatretten» ble utgitt i fysisk form i henholdsvis 2012, 2014, 2016, 2018 og...

Les mer

Forfallsboken

Forfallsboken er et praktisk hjelpemiddel i advokaters hverdag, med spesialtilpasset kalender og oversikt over relevant kontaktinformasjon.

Les mer

Advokatbladet

Advokatbladet utgis av Advokatforeningen, utøver kritisk journalistikk og setter advokatenes interesser på dagsordenen.

Les mer

Fullmektighåndboken – en praktisk tilnærming til forsvarerhverdagen

Fullmektighåndboken ble utarbeidet av Yngre forsvarere høsten 2021 som et faglig tilskudd til ferske forsvarere. Formålet med håndboken er å gi veiledning rundt mange av de faglige spørsmålene som oppstår tidlig i forsvarerkarrieren.

Les mer