HMS-håndbok

Advokatforeningens HMS-håndbok er spesialtilpasset det funksjonsbaserte regelverket i advokatbransjen og firmastørrelse. Ved kjøp av boken får du også tilgang til en alltid oppdatert elektronisk utgave.

Les mer

Forfallsboken

Forfallsboken er et praktisk hjelpemiddel i advokaters hverdag, med spesialtilpasset kalender og oversikt over relevant kontaktinformasjon.

Les mer

Advokathåndboken

Advokathåndboken er en samling av det vesentligste av regelverk og retningslinjer som utgjør rammene rundt advokatens virksomhet.

Les mer

Organisering av advokatvirksomhet

Boken «Organisering av advokatvirksomhet» er en praktisk utredning om de forskjellige måter advokater kan organisere sitt samarbeid og sin virksomhet på.

Les mer

Advokattjenester og merverdiavgift

Publikasjonen oppsummerer avgiftssituasjonen for advokater etter at merverdiavgiftsreformen trådte i kraft 1. juli 2001, og ikrafttredelsen av merverdiavgiftsloven per 1. januar 2010.

Les mer

Advokatbladet

Advokatbladet er Advokatforeningens medlemsblad. Bladet utøver kritisk journalistikk og setter advokatenes interesser på dagsorden

Les mer