Forfallsboken

Forfallsboken er et praktisk hjelpemiddel i advokaters hverdag, med spesialtilpasset kalender og oversikt over relevant kontaktinformasjon.

Bokens kalenderfunksjon er utviklet for å gjøre det lett å holde oversikt over løpende frister, anvendte timer og annet som er viktig for en advokat. Boken gir dessuten enkel tilgang til kontaktinformasjon for:

  • Domstoler
  • Statsadvokatembeter
  • Kriminalomsorg
  • Politi- og lensmannsetaten
  • Forliksrådene
  • Fylkesmenn
  • Jordskifteretter
  • Med mer

Forfallsbok utkommer i oktober/november hvert år, gjeldende fra førstkommende årsskifte. Boken utgis primært som abonnement, men kan også kjøpes enkeltvis.

Veiledende pris: Kr 360,- eks. mva.

Pris for medlemmer av Advokatforeningen: Kr 320,- eks. mva

BESTILL FORFALLSBOKEN

Bestiller

Betaler