Årsrapport 2023

Dette er Advokatforeningen

Advokatforeningen 2023

10 000 Medlemmer

19 Kretser

571 Tillitsvalgte

92 Høringsuttalelser

37 Advokatvakter

Les mer om Advokatforeningen

Fra generalsekretæren

Hilsen fra Merete Smith

Årstalen 2023

Ler mer om årstalen 2023

Hovedstyrets beretning 2023

Her kan du lese hva Advokatforeningen var opptatt av i 2023

Hovedstyret

Les mer om hovedstyret

Se hvem som satt i representantskapet

Les mer om representantskapet

Lovutvalg og høringsuttalelser

Se alle høringsuttalelsene vi ga i 2023

Les om de faste utvalgene og faggruppen

Les om de faste utvalgene og faggruppen

Kretsene

Les mer om kretsene i Advokatforeningen

Yngre advokater

Regnskap og balanse

Les mer om regnskap og balanse