Fra generalsekretæren

Hilsen fra generalsekretæren

Advokatloven, som ble vedtatt i 2022, førte til at Advokatforeningen måtte gjøre en rekke endringer i disiplinærsystemet, for å tilpasse oss loven som forventes å tre i kraft i årsskiftet 2024/25. En av følgene var at Advokatforeningens representantskap vedtok å legge ned disiplinærutvalgene fra og med 1. januar 2023. Dette var for å lette overgangen til etableringen av Advokatnemnda, som kommer når advokatloven endelig trer i kraft.

I 2022 streiket advokatene for en bærekraftig rettshjelpssats, men 2023 skulle blir året der vi så virkningen av salærrådet som ble etablert som en del av avtalen etter streiken. Salærrådet kom med sitt innspill for 2023, som langt på vei støttet advokatenes krav til høyere rettshjelpssats. I revidert nasjonalbudsjett i 2023 fikk vi også en liten økning – noe som mange tolket som et positivt signal. Men når summen samlet sett lå under inflasjonen samme år, ble det mot slutten av 2023 klart at regjeringen hadde brutt avtalen med Advokatforeningen.

For andre år på rad leverte Advokatforeningen, sammen med over 20 andre sivile organisasjoner, en rettstatsmelding til regjeringen. Rettstatsmeldingen tar pulsen på rettssikkerheten i Norge, og målet er å skrive en slik rapport inntil det offentlige gjør det selv. Jeg mener det er avgjørende å se på rettsstaten samlet, og ikke bare på enkeltutfordringer, slik at vi over tid får en oversikt over tilstanden i landet. I Norge har vi en god rettsstat, men det betyr ikke at vi ikke kan gjøre en bedre jobb. En av problemstillingene Advokatforeningen har arbeidet mye med, er behandlingen når forvaltningen ilegger næringslivet administrative sanksjoner – her mener vi at rettssikkerhetsgarantiene ikke er god nok.

I desember var vi sammen med flere av rettshjelpstiltakene på Stortinget for å spise kake og feire endringene i rettshjelpsloven, sammen med partiene som fikk gjennomslag for disse forbedringene. Nå vil inntektsgrensen for rett til rettshjelp følge G, fremfor et fast kronebeløp, slik det har vært til i dag. Grensen vil være på 5G, som i 2023 var 593 100. Alle vi i Rettshjelpsalliansen – som består av 15 organisasjoner som er opptatt av å bedre rettshjelpsordningen i landet vårt – har i flere år samarbeidet for å få til en god og fungerende rettshjelpsordning. Endringene i rettshjelpsloven er et viktig steg i riktig retning.

Dette er bare noen få av høydepunktene fra 2023, resten kan du lese i vår årsberetning.