Yngre advokater

Yngre advokater

Buskerud krets

Tuva Sørby (leder), Sondre Thinn Bakka, Emilie Pedersen, Håkon Steimler, 

YA Buskerud krets startet 2023 med nyttårsbord for styret, deretter ble det avholdt padel & pizza på Jonas B. Gundersen (26.04.2023), Advokaturen med paint n’ sip og middag på Thats Amore (25.10.2023) og julepils (07.12.2023). Det har vært godt oppmøte på arrangementene, selv om styret ønsker at også medlemmer utenfor Drammen skal delta. Styret har av den grunn tatt kontakt med aktuelle deltakere/selskaper for å informere om arrangementene. Ellers har YA deltatt på utvalgsmøte i Oslo både 14.04.2023 og 27.10.2023.

Hedmark krets

Mari Enger Flobergseter (leder), Aila Linne Hofstad Lemos (nestleder), Elise Dale Tertnes, Jonas Nilsen, Inga Borud Bjørke 

Helgeland og Salten krets

 

Midt-Hålogaland krets

Hanne Linaker (leder), Julie OpgårdOlsen (nestleder), Fredrik Storø,Thea Ekran Gustavsen

Aktivitetene i kretsen har i perioden vært begrenset til det årlige høstkurset som ble arrangert fredag 8. september 2023. I likhet med året før, ble kurset gjennomført i samarbeid med Yngre Advokater i Troms. Kurset ble holdt i Harstad. Totalt var det 21 påmeldte til kurset, hvor ca. halvparten var fra Midt-Hålogaland krets. 

Som foredragsholder var Ellen M. Wessel leid inn som foredrag om vitnepsykolog og hukommelse, og Christina Jenssen om bevistilgang i sivile saker. Som sosila aktivitet tilbyder vi RIB-tur blant skjærgård og øyene utenfor Harstad. Aktiviteten ble noe amputert på grunn av dårlig vær. Kvelden ble avsluttet med middag på Umami. 

Styret, ved styrets leder. har hatt jevnlig kontakt med ledelsen i Yngre Advokater nasjonalt. Det har vært inngitt aktivitetsrapporter. Sett opp mot andre kretsers aktivitet, har vi et lavt aktivitetsnivå i kretsen. Dette er tatt opp med Advokatforeningen nasjonalt, og skyldes spredt medlemsmasse som gjør det vanskelig å gjennomføre arrangmenter med tilstrekkelig oppslutning.

Leder og nestleder i Yngre Advokater i Midt-Hålogaland har vært invitert til å delta på samlinger i utvalget for YA nasjonalt. Nesltleder Julie Opgård Olsen har deltatt på noen av samlingene.  

Møre og Romsdal krets

Ivar Silset (leder), Sander Haavik Vegsund

Oslo krets

Liv Minde (leder), Lisa Viggen Eian (nestleder), Lars Arnesen, Hege Moljord, Omar Tashakori, Matias Baugerud, Henriette Cecilie Breilid, Magnus Hagem

I 2023 avholdt Yngre Advokater Oslo EYBA-konferanse i Oslo. Konferansen ble avholdt fra 22-25 Juni.  På programmet sto 5 foredrag, EYBA general mee ng, middag og en avslutningslunsj. I e er d har styret få mange posi ve lbakemelding både fra internasjonale, og lokale deltakere.  

Følgende foredrag ble avholdt under EYBA:

Digitaliza on - future for lawyers  
Merete Nygaard, Founder & CEO, Lawbo cs AS & Lexolve

Eyewitness Psychology in a Digital age  
Timothy J. Brennen, professor, Dep. of Psychology University of Oslo

Climate litigation – in Norway and before the European Court of Human Rights (ECtHR)
Cathrine Hambro, partner/laywer, Bull & Co AS  
Jenny Sandvig  Partner/lawyer Advoka irmaet Simonsen Vogt Wiig Advoka irma AS

The electronic pla orm Encrochat - as evidence in criminal cases  
Marius O. Dietrichson, partner/laywer, Furuholmen Dietrichson AS

Smart Negotation
Sverre Blandhol, professor, Fac. of Law, University of Oslo 

Yngre advokater bidro med fortløpende, faste vakter for Advokatvakten. De har holdt innlegg på Advokatkurset vår og høst. Leder ble intervjuet av Advokatbladet om tverrfaglig internasjonalt samarbeid i juni. Det følger også en rekke intervjuer i forskjellige medier: I Aftenposten om EUs direktiv om retten til å logge av i juli, Advokatbladet om betydningen av nye innleieregler i august, Advokatbladet i forbindelse med Årstalen i november og Advokatbladet i forbindelse med forfall og rekruttering i advokatbransjen desember. YA har også holdt innlegg på kretsmøte i november, og innlegg i Hovedstyremøte i desember.

Styret i Yngre advokater Oslo krets arrangerte følgende kurs og foredrag i 2023:

13.02.2023 - «De første re ssakene» 
Foredragsholdere: Chris an Reusch, Kaare Andreas Shetelig, og Ola Ø. Nisja

18.10.2023 "Afterwork med Yngre advokater Oslo

07.12.2023 " Survival guide for advokatfullmektiger»
Foredragsholdere: Øystein Myre Bremset og Cathrine Hrasky.

07.12.2023 «Juleavslutning for Yngre advokater» 

Leder, Liv Minde, er også leder av Utvalget for Yngre Advokater Norge og observatør i Advokatforeningens hovedstyre og Oslo kretsstyre. Lisa Viggen Eian, Omar Tashakori og MAtias Baugerud er også faste medlemmer. 

Romerike krets

Ishak Skjæraasen Khan (leder), Elin Grinde (nestleder), Espen Larsen, Erlend Kim Fossen, Trine Glorvigen, Haakon Toms 

YA-styret har i 2023 hatt som hovedfokus å nå bredt ut til yngre advokater og advokatfullmektiger i kretsen, og bidra til større deltakelse fra de yngre på kretsens øvrige arrangementer. YA-styret opplever å ha lykkes godt med begge mål for året. Det har vært godt oppmøte på YAarrangementer, med betydelig flere deltakere enn tidligere år. I tillegg har tett samarbeid mellom kretsstyret og YA-styret bidratt til at et høyt antall yngre deltok på både sommerfesten og kretsen julebord.

Sør-Rogaland krets

Vetle Mitchell Jensen (lder), Ida Gjerseth (nestleder), Sara Warda, Håkon Skaathun, Sofie Høiberg Svanes, Susanne Bø

YA arrangerte den 27. april 2023 foredrag med Arvid Sjødin, hvor tema var «Hvordan kan advokater bidra til at justisdrap ikke skjer?». I tillegg til kretsens medlemmer var også rettsvitenskapsstudentene ved UiS invitert. Det var godt oppmøte og stort engasjement. Våren 2024 planlegges det kurs i «Presentasjonsteknikk og retorikk» etterfulgt av noe sosialt, samt foredraget «Første ganger i retten» i samarbeid med Sør-Rogaland tingrett.   

YA arrangerte sommerfest på Stavanger Camping den 16. juni 2023 med pizza og god stemning. 

Troms krets

Mariell Norø (leder), Marianne Nilsen (nestleder), Wilde Ela Tobiassen. 

YA troms og YA Midt-Hålogaland avholde den 8. september 2023 sitt årlige heldagskurs med påfølgende middag for yngre advokater. Kurset ble i 2023 arrangert i Harstad. Samarbeidet med YA Midt-Hålogaland vil fortsette, og planleggingen av kurset for 2024 er påbegynt. Videre ble det arrangert juleavslutning 13. desember for YA Troms krets hos et av byens advokatfirmaer. Arrangmentet var vellykket og hadde 25 deltakere. YA Troms vil satse på flere faglige og sosiale arrangemnter i 2024.  

Trøndelag krets

Thomas Hoff Myhr (leder), Aud-Silje Wæhle, Samuel Lilleberg Suphellen  

YA arrangerte følgende kurs og fester:
Vårfest og kurs på Clarion hotell 12. mai
Høstfest og kurs på Britannia og Øx 1. september 

Vest-Agder krets

Tor Sverre Guglestein (leder), Emma Myklebust Eggen, Vanessa Martinsen, Inger Emilie Bryn Mathisen

YA Vest Agder har i 2023 hatt to arrangementer, ett frokostseminar/kurs og en sosial samling. Kurset ble holdt av lagdommer i Agder lagmannsrett, Gisle Johnson, og temaet var «Forventninger og tips til unge advokater ved sivile ankesaker». Den sosiale samlingen var en middag «Hos Naboen» der deltakerne hadde mulighet til å bli bedre kjent og dele erfaringer med hverandre. I samarbeid med kretsstyret, deltok YA også i pride-paraden i Kristiansand.  

Utover arrangementene har YA hatt styremøter og planlager nytt kytt kurs våren 2024. Styret i YA Vest Agder har månedlig kontakt med advokatforeningen sentralt, og YAs representant hos hovedstyre. Lederen har deltatt på to utvalgsmøter i Oslo der representanter fra alle YA-styrene i landet møtes for å drøfte saker som særlig angår yngre advokater.

Det er god oppslutning rundt YA i kretsen. Vi har til samtlige arrangementer hatt et godt oppmøte, med omtrent 20 deltakere på arrangementene. Tilbakemeldingene har vært gode. 

Vestland krets

Irmelin Brandt Lundøy (leder), Kristin Bjørlo Moe (nestleder), Alexander Gonzalo Sele, Jana Johnsen, Henrik Myklebust, Linn Terese Nyhamn Engvik

Følgende arrangement er gjennomført:

Vår/sommertreff på Xhibition
Foredrag med advokat Arvid Sjødin om hans mest profilerte saker
Foredrag i samarbeid med Fylkesnemnda av Torstein Røed og Holger Hagesæther
Høstfest
Førjulstreff (Førde)
Julepils
Julebord for 2023

Øvrig arbeid:
Deltagelse på UIB under arbeidslivsdagene den 19. januar 2023 (innlegg)
Deltagelse på arbeidslivsdagene på Metis Videregående. 

Østfold og Follo krets

Henny Kristine Gaarder (leder), Johanne Sophie Lindberg (nestleder), Krisine Rasmussen Pind