Dette er Advokatforeningen

Advokatforeningen 2023

10 000 Medlemmer

19 Kretser

571 Tillitsvalgte

92 Høringsuttalelser

37 Advokatvakter

Les mer om Advokatforeningen

Dette er Advokatforeningen

Vårt formål

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge, og ble dannet i 1908. Vi jobber for å sikre en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår – slik at advokater kan fylle sin viktige rolle i rettsstaten. 10 000 advokater er medlemmer i Advokatforeningen. Mer enn 500 engasjerer seg som tillitsvalgte i foreningens kretser, i våre ledelse, og i våre mange ulike prosjekter og oppgaver.

Om medlemskapet

Advokatforeningen er en forening for alle advokater, i alle bransjer og i alle sektorer. Om lag 90 prosent av alle norske advokater er medlem i Advokatforeningen. Som medlem er man del av et viktig sosialt og faglig fellesskap som gir gode medlemstilbud, styrker advokatrollens rammebetingelser og bidrar til å beskytte og styrke rettsstaten

Alle medlemmer skal overholde Advokatforeningens etterutdanningskrav. MNA er et kvalitetsstempel som viser at advokaten er oppdatert så vel faglig som på regler for god advokatskikk.   

Vår organisasjon

Advokatforeningen består av 19 geografiske kretser. Tillitsvalgte styrer har ansvar for kretsenes midler, organiserer deres kursvirksomhet og utvikler arrangementer og aktiviteter som skaper et faglig og kollegialt fellesskap nært det enkelte medlem.

Representantskapet er vårt høyeste styrende organ. Advokatforeningens hovedstyre leder foreningen mellom representantskapsmøtene – i tett samarbeid med vår generalsekretær.

Engasjerte, tillitsvalgte advokater gjør at Advokatforeningen kan organisere en rekke faggrupper, lovutvalg og faste utvalg. Deres innsats er viktig for å fylle Advokatforeningens mange oppgaver og ansvarsområder, som å bidra til gode lover. Våre tillitsvalgte viderebringer advokatenes tanker og erfaringer i om lag 100 høringsuttalelser årlig.

Rettspolitisk engasjement

Advokatforeningen jobber med advokatene – for rettsstaten. Som medlem støtter man opp under vårt arbeid for gode rammevilkår, gode lover og gode rettslige prinsipper og institusjoner.

Medlemmer med et ekstra engasjement for Advokatforeningens arbeid, stiller som tillitsvalgt. Sammen bidrar mer enn 500 tillitsvalgte med erfaringer og synspunkter i viktige lovgivningsprosesser, i samfunnsdebatten og i en lang rekke møter med politikere, myndigheter og medier.

Advokatforeningens medlemmer tilbyr gratis rettshjelp til innbyggere over hele landet gjennom å stille som advokatvakt i kretsene.

 

Medlemmer

Kjønnsfordeling fullmektiger og ansatte advokater

Kjønnsfordeling partnere og eiere av egen advokatvirksomhet

Kjønnsfordeling bedriftsadvokater og organisasjons- og offentlige advokater

Arbeidssted advokatfullmektiger

Arbeidssted advokater

Arbeidssted over tid