Se hvem som satt i representantskapet

Representantskapet

Ordinært representantskapsmøte ble avholdt 31. mai - 1. juni 2023. Møtet behandlet hovedstyrets beretning og foreningens regnskap for 2022.

Kretsledermøtet ble avholdt 17. november 2023.

Aust-Agder krets

Cecile Helberg

Buskerud krets

Charlotte Wickman Kvamme

Tatiana Stjernvik

Finnmark krets

Stian Jensen

Haugaland og Sunnhordaland krets

Elisabeth Rød

Hedmark krets

André Lillehovde van der Eynden

Helgeland og Salten krets

Ingrid Maria Holm

Midt-Hålogaland krets

Ingrid Maria Holm 

Møre og Romsdal krets

Line Karlsvik

Oppland krets

Nicolai Løland Dolva

Oslo krets

Trygve Staff

Marte Svarstad Brodtkorb

Kaare Magnus Risung

Nora Hallén

Gitte Marie Lundh Bjurling

Kåre Idar Moljord

Vibeke Five

Benik Falch-Koslung

Frode Sulland

Jan Backer

Lars Berge Andersen

Magnus Brekke Svanberg

Susanne Munch Thore

Tom Sørum

Kristian Gjendemsjø

Romerike krets

Monica Melgård

Sør-Rogaland krets

Ann-Mari Risvoll Winterhus-Fjeld

Siri Olstad

Bjørn Inge Waage

Telemark krets

Sindre G. Marqvardsen

Troms krets

Brynjar Østgård

Trøndelag krets

Kolbjørn Lium

Johan Ivar Ansnes

Vest-Agder krets

Emma Kristin Isaksen

Lilly Marie Kongevold

Vestfold krets

Lene Høivang

Erik Fekete

Vestland krets

Ingelin Morken Gundersen

Bjarte Aarlie

Brendan Stewart Mitchell

Stian Osa

Østfold og Follo krets

Nathalie Helene Brinkmann

Thomas Andrews

Forsvarergruppen

Marius Dietrichson