Advokatregnskapet

Oversikt over advokatregnskapet

Les mer

Merverdiavgift på advokattjenester

Reglene om merverdiavgift er svært detaljerte og det kan være vanskelig å finne den røde tråden i regelverket. Når det gjelder merverdiavgift på advokattjenester oppstår flere særskilte spørsmål:

Les mer

Gjenstående klientmidler

Når advokaten har klientmidler stående på konto, men ikke får kontakt med klienten på oppført adresse hos Folkeregisteret eller annen oppgitt adresse, oppstår spørsmålet om hva advokaten bør og kan gjøre med pengene.

Les mer