Eiendomsmegling - vilkår for oppstart

Advokater kan drive eiendomsmegling i kraft av sin advokatbevilling, men må bl.a. stille ekstra sikkerhet for slik virksomhet, oppfylle særskilt etterutdanningskrav og være tilknyttet Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

Les mer

Grensen mellom advokatoppdrag og eiendomsmegling

Grensen mellom rettshjelpsvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet er ikke regulert i lov, men er avgjørende for når eiendomsmeglingsregelverkets krav gjelder.

Les mer

Behandling av klientmidler ved eiendomsmegling

Eiendomsmegling er underlagt strenge krav. Dette gjelder ikke minst håndteringen av klientmidler. Her er en oversikt over forhold som det er viktig å merke seg når det gjelder behandling av klientmidler ved eiendomsmegling.

Les mer

Opplysningsplikt ved oppgjørsoppdrag

Oppgjørsoppdrag med eller uten skriving av kontrakt er omfattet av eiendomsmeglingsloven. God meglerskikk forutsetter at handelen gjennomføres på en slik måte at ingen av partene utsettes for økonomisk risiko.

Les mer

Advokatens plikter som oppgjørsansvarlig for nybygg

Som oppgjørsansvarlig skal du kontrollere om alle lovbestemte og avtalte oppgjørsforutsetninger er oppfylt. Her er en oversikt over forhold det er viktig å merke seg når det gjelder oppgjør av boliger under oppføring.

Les mer

Løsørelisten

Advokatforeningen, NEF og Eiendom Norge har utarbeidet en oversikt over hva som skal følge med eiendommen dersom partene ikke har avtalt annet.

Les mer

Finanstilsynets retningslinjer for håndtering av off market salg

Salg av eiendom gjennom megler, uten ordinær annonsering og budrunde, kan utfordre tilliten til meglerens integritet og uavhengighet, særlig i de tilfellene hvor samme eiendom blir videresolgt til en vesentlig høyere pris kort tid etter.

Les mer

Forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven

Finanstilsynets rundskriv 3/2018 omhandler forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven.

Les mer

Hvitvasking og eiendomsmegling

Finanstilsynet har utarbeidet en risikovurdering knyttet til eiendomsmegling og hvitvasking og en samlerapport med blant annet tips til utarbeidelse av skriftlig risikovurdering.

Les mer

Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglings-virksomhet

Finanstilsynet har utarbeidet en veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet, rundskriv 11/2019.

Les mer

NTAES liste

NTAES liste over forhold som kan indikere en mistenkelig transaksjon.

Les mer

Veiledning om markedsføring av boliger

Forbrukertilsynets veiledning om hvordan markedsføring av boliger skal skje i henhold til markedsføringsloven.

Les mer