Årsrapport 2020

Dette er Advokatforeningen

Advokatforeningen 2020

  • 9639 medlemmer
  • 19 kretser
  • 523 tillitsvalgte
  • 126 høringsuttalelser
  • 38 advokatvakter
  • 90 % av advokatene er medlemmer
Les mer om Advokatforeningen

Fra generalsekretæren

Koronaåret

Årstalen 2020

Les kortversjonen av årstalen

Hovedstyrets beretning 2020

Her kan du lese om hva Advokatforeningen var opptatt av i 2020

Hovedstyret

Les mer om hovedstyrets medlemmer

Representantskapet

Dette er medlemmene i Advokatforeningens representantskap

Lovutvalg og høringsuttalelser

Oversikt over lovutvalg og høringsuttalelser

Faste utvalg og faggruppene

Les mer om de faste utvalgene og faggruppene

Disiplinærutvalg

Les mer om disiplinærutvalgene

Kretser

Les mer om kretsenes aktivitet i 2020

Yngre advokater

Les mer om yngre advokater

Regnskap og balanse

Regnskap og balanse