Disiplinærutvalg

Disiplinærutvalgene

Advokatforeningen har syv regionale disiplinærutvalg med til sammen 86 medlemmer i 2020. Det er kretstilhørigheten som avgjør hvilket utvalg som behandler en klage på en advokat. Disiplinærutvalgene behandler klager på advokater som er medlemmer av Advokatforeningen, samt klager på advokater som ikke er medlemmer, men som ønsker en toinstansbehandling. Sakene som kan behandles er saker hvor det påstås at advokaten har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, og/eller har tatt for høyt salær.

I 2020 kom det inn 562 klager til disiplinærutvalget, noe som utgjør en økning på 28 saker sammenlignet med året før. Totalt ble 489 saker behandlet –  en økning på 83 saker sammenlignet med 2019. Av disse ble 346 saker realitetsbehandlet og 143 saker avvist. I 64 % av de avviste sakene traff leder avvisningsbeslutningen alene. Dette er 2 % mindre enn i 2019.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 7 måneder – en økning på 1,5 måneder sammenlignet med 2019. Det er grunn til å tro at økningen i saksbehandlingstiden henger sammen med restansene fra 2019, at det ble behandlet flere saker i 2020 samt avviklingen av det gamle papirsystemet.

I de sakene hvor det ble gitt reaksjon, viser statistikken at det ble gitt kritikk i 16 % av sakene, irettesettelse i 2 % av sakene og advarsel i 1 % av sakene. I 2019 var fordelingen henholdsvis 19 %, 4 % og 1 %.

Klager ble gitt medhold i 27 % av sakene i 2020.

I 2020 var det flest fellelser for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3 om advokatens opptreden, punkt 3.1.2 om saksoppfølging og punkt 3.3.1 om salærberegning.

Det årlige disiplinærutvalgsmøtet ble ikke avholdt i 2020 grunnet pandemien. Flere av de regionale disiplinærutvalgene tok initiativ til egne møter/treff. Disiplinærutvalget for Oslo krets avholdt sitt årlige høstmøte og middag 15. oktober 2020. Utover dette har det vært tett kontakt og god dialog mellom disiplinærutvalgene og sekretariatet.

Disiplinærutvalget for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland, Haugesund kretser:
Toralf Haver (leder), Lars Faye Ree, Stian Kristensen, Thor Harald Eike, Eva Johnsen Holm, Hanne Ringnes Sanne, Erik Eriksen, Inger Marie Sunde, Sturla Vik Vestly og Line Aspøy Berge.

Disiplinærutvalget for Vestland krets:
Silje Remøy (leder), Hanne Katrine Mundal, Lene Knapstad, Even Øistensen, Brendan Stewart Mitchell, Sonja E. Bernt Heimset, Marte Røv, Arild Nundal, Kjell Petter Neset og Bjørn Åge Hamre.  

Disiplinærutvalget for Møre og Romsdal og Trøndelag kretser:
Per Anders Engelsen (leder), Lill Ingrid Skogrand Snekvik, Camilla Solbakken, Jon Oppedal Vale, Nils J. Grytten, Marit Moe Rasmussen, Gunhild J. Oftedal og Ellen Ulriksen.

Disiplinærutvalget for Nord-Norge kretsene:
Ingunn Tøllefsen (leder), Håvard U. Jakobsen, Hege Marie Marhaug, Kjetil Rege, Anne Haraldsvik, Rudi Mikal Christensen, Ole-Martin Jensen, Jan-Kristian Kløkstad, Benny Solheim, Hilde Camilla Stærk, Olaf Fjalstad og Gislaug Øygarden.

Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark kretser:
Tore Thallaug (leder), Sindre Marqvardsen, Helene Elness, Jan Kjetil Brekken, Per Espen Eid, Gabrielle Lilleeng Asmyhr, Guro Ottersen Trillhus, Torger Juel Fosse og Bjørn Dyrland.  

Disiplinærutvalget for Oslo krets:
Underutvalg 1: René Ibsen (leder), Thomas Andersen, Knut Anders Sannes
Underutvalg 2: Botolf Botolfsen jr. (leder), Cecilie Schjatvet, Henriette Willix
Underutvalg 3: Per Christien Opsahl (leder), Gunnae Meyer, Bynjulf Risnes
Underutvalg 4: Torhild Holth (leder), Gunhild Bergan, Nina Torgrimsby
Underutvalg 5: Halldis Winje (leder),  Merete Bårdsen, Karoline Henriksen
Underutvalg 6: Alexander Daae (leder), Fredrik Lilleaas Ellingsen, Trond Werner Lunde
Underutvalg 7: Alex Borch (leder), Morten Haugen, Kristin Haram Førde
Underutvalg 8: Hans Andreas Hansen (leder), Morten Johan Bjønness, Hanne Heum Karlsen 
Knut Boye (settemedlem) 

Disiplinærutvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser:
Ada Cathrine Høst Mytting (leder), André Berven, Monica Melgård, Marianne Charlotte Weel Kreutz, Siw Skatvedt Lund, Lars Baklund, Odd Hanisch, Ann Gunn Edvardsen og Peter Trygve Hansen.