Fra generalsekretæren

Koronaåret

Her i Norge er vi heldigvis vant til at livet er stabilt, trygt og forutsigbart. 12. mars 2020 skulle imidlertid samfunnet bli snudd på hodet, og vi åpnet døren til en ny, ukjent og tidvis skremmende hverdag. 

Koronapandemien skulle ramme oss alle, men ikke alle ble rammet likt. Heller ikke i advokatbransjen. Fellesnevneren var et akutt behov for tilpassing, nytenkning og utvikling av nye arbeidsrutiner – og en rask læringskurve i bruk av digitale verktøy. Ikke alle opplevde dessverre at det var nok å omstille seg. Når domstolen reduserer sin virksomhet, store deler av samfunns- og næringslivet stenger ned eller går på sparebluss, og myndighetene veksler mellom å bruke pauseknappen og alarmknappen, da holder det ikke alltid med fleksibilitet og nytenkning. Også for noen advokater har pandemien slått bena under den jobben de hadde, eller den virksomheten de drev. Som helhet er ikke advokatbransjen den som ble rammet hardest, men dette reduserer ikke medfølelsen med de advokater, og de advokatvirksomheter, som har betalt en slik pris.

For Advokatforeningen var 2020 først og fremst preget av våre medlemmers utfordringer. I hele spekteret av digitale kanaler, men ikke minst på telefon, har vi hatt samtaler og dialog med advokater som har hatt behov for informasjon og rådgivning - eller rett og slett noen å prate med. Samtidig har vi jobbet intensivt med å samle, tilgjengeliggjøre og publisere informasjon fra myndigheten om koronatiltak som var relevante for advokater i yrkesutøvelsen, og for næringsvirksomheten.

Flere medlemmer har fortalt meg at de har sett Advokatforeningen med litt nye øyne gjennom dette krevende året. Noen har sagt at utfordringene for egen virksomhet har gjort verdien av fellesskapet tydeligere, noen at utfordringene for rettsstaten har gjort verdien av det rettspolitiske engasjementet tydeligere.

Jeg håper du kjenner deg igjen i dette. Mest av alt håper jeg imidlertid at vi aldri behøver å synliggjøre verdien av et sterkt advokatfellesskap på en så dramatisk måte, noen gang igjen.