Representantskapet

Representantskapet

Aust-Agder krets

Kari Høgevold

Buskerud krets

Gabrielle Lilleeng Asmyhr

Finnmark krets

Svend Falkanger

Haugesund krets

Ann-Elin Rossebø

Hedmark krets

Emil Tømmerdal Nordby

Helgeland og Salten krets

Ingrid Maria Holm

Hordaland og Sogn og Fjordande krets

Ingelin Morken Gundersen

Brendan Stewart Mitchell

Stian Osa

Midt-Hålogaland krets

Trude Marie Wold 

Møre og Romsdal krets

Roger Sporsheim

Oppland krets

Tone Ljoså

Oslo krets

Else-Marie Merckoll

Marte Svarstad Brodtkorb

Kaare Magnus Risung

Kim Gerdts

Magnus Brekke Svanberg

Nora Hallén

Kaare Andreas Shetelig

Kåre Idar Moljord

Trygve Staff

Vibeke Five

Bendik Falch-Koslung

Frode Sulland

Gry Brandshaug Dale

Jan Backer

Lars Berge Andersen

Anette Mellbye

Romerike krets

Ruth Nying Frøland

Sør-Rogaland krets

Ann-Mari Risvoll Winterhus-Fjeld

Håkon Halvorsen

Siri Olstad

Telemark krets

Heidi Amalie Grindem

Troms krets

Brynjar Østgård

Trøndelag krets

Anita Ritan Lykken

Kolbjørn Lium

Vest-Agder krets

Eirik Ramsland

Vestfold krets

Marianne Teisbakken

Lene Høivang

Østfold og Follo krets

Lars Winsvold

Marion Eiriksrød Nordenhaug

Eiendomsmeglingsgruppen

Paul Henning Fjeldheim

Forsvarergruppen

Anne Kroken