Årsrapport 2021

Dette er Advokatforeningen

Advokatforeningen 2021

  • 10 233 medlemmer
  • 19 kretser
  • 524 tillitsvalgte
  • 100 høringsuttalelser
  • 38 advokatvakter
  • 90 % av advokatene er medlemmer
Les mer om Advokatforeningen

Fra generalsekretæren

2021 – året da Advokatforeningen gikk til aksjon for rettshjelpsordningen

Årstalen 2021

Effektivitet og rettssikkerhet er viktig for myndighetsutøvelsen. Hvor skal balansen ligge?

Hovedstyrets årsberetning 2021

Her kan du lese hva Advokatforeningen var opptatt av i 2021

Hovedstyret

Les mer om hovedstyrets medlemmer

Representantskapet

Dette er medlemmene i Advokatforeningens representantskap

Lovutvalg og høringsuttalelser

Oversikt over lovutvalg og høringsuttalelser

Faste utvalg og faggruppene

Les om de faste utvalgene og faggruppene

Disiplinærutvalg

Les om disiplinærutvalgene

Kretser

Se oversikt over aktivitet i våre kretser

Yngre advokater

Les mer om yngre advokater

Regnskap og balanse

Regnskap og balanse 2021