Dette er Advokatforeningen

Advokatforeningen 2021

  • 10 233 medlemmer
  • 19 kretser
  • 524 tillitsvalgte
  • 100 høringsuttalelser
  • 38 advokatvakter
  • 90 % av advokatene er medlemmer
Les mer om Advokatforeningen

Dette er Advokatforeningen

Vårt formål

Advokatforeningen ble opprettet i 1908, og er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Våre formål er å sikre en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår – og å gi advokatene en arena for kollegialt fellesskap og rettspolitisk engasjement.

Om medlemskapet

Medlemskap i Advokatforeningen bidrar til å ivareta dine interesser og rammebetingelser som advokat. Medlemskapet gir støtte til våre disiplinærutvalg, og vårt vedlikehold av Regler for god advokatskikk, slik at advokatenes tillit og omdømme ivaretas. Som medlem påtar du deg å følge Advokatforeningens etterutdanningskrav, og du får tilbud om gode kurs både fra foreningen, og fra vår samarbeidspartner Juristenes Utdanningssenter.

Advokatforeningen gir gratis råd og veiledning om advokatetikk, oppstart og drift av advokatvirksomhet og andre temaer som er viktig i medlemmenes yrkesutøvelse. Medlemmer får også tilgang til bransjeledende forsikringstilbud og en lang rekke medlemstilbud, og vi gir bistand og krisehjelp til medlemmer som havner i krevende situasjoner.

 

Vår organisasjon

Flere hundre tillitsvalgte advokater bidrar til Advokatforeningens virke. Vårt representantskap er foreningens høyeste organ, mens vårt hovedstyre leder foreningen mellom representantskapsmøtene – i tett kontakt med foreningens generalsekretær. En rekke faggrupper, lovutvalg og faste utvalg har engasjerte tillitsvalgte advokater som bidrar til å fylle Advokatforeningens mange oppgaver og ansvarsområder – for eksempel som høringsinstans i lovforslag der advokater kan gi gode og viktige innspill. Advokatforeningen består av 19 geografiske kretser, ledet av egne styrer som forvalter kretsens midler, organiserer regional kursvirksomhet og utvikler arrangementer og aktiviteter som styrker det faglige og kollegiale fellesskapet i kretsen. 

Rettspolitisk engasjement

Advokatforeningen er en nasjonal arena for medlemmenes rettspolitiske engasjement. Gjennom en rekke aktiviteter og organer arbeider foreningen for rett og rettssikkerhet, der vi verner om rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene. Våre tillitsvalgte advokater bidrar med erfaringer og synspunkter i lovgivningsprosessene, i samfunnsdebatten og i møte med politikere og myndigheter. Advokatforeningens medlemmer tilbyr rettslig bistand til utsatte grupper gjennom advokatvakt i kretsene. Advokatforeningen jobber for en advokatstand som fyller sitt betydelige ansvar i rettsstaten – gjennom høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår.

Medlemsmasse

Kjønnsfordeling

Omsetning i advokatbransjen over tid

Kostnadsvekst i advokatbransjen

Fordeling på advokatfirmaenes størrelse – personene

Fordeling på advokatfirmaenes størrelse – omsetning

Mennesker og omsetning i advokatbransjen