Yngre advokater

Yngre advokater

I 2021 var det totalt 11 kretser med egne styrer for Yngre Advokater: Buskerud, Vestland, Midt-Hålogaland, Oslo, Sør-Rogaland, Troms, Trøndelag, Østfold og Follo og Vest-Agder, Romerike og Hedmark.

Buskerud krets

Anders Lafton Briskodden (leder), Karina Johnsen (nestleder), Hilde Aurora Onseng, Håkon Steimler.

Yngre Advokater Buskerud krets har arrangert et sosialt arrangment høsten 2021. Det var forholdsvis godt oppmøte. Ellers har styret løpende vurdert korona-situasjonen og mulighet for å avholde arrangementer. YA har også engasjert seg i aksjonen knyttet til salærsatsen, herunder bidratt til leserinnlegg i Drammens tidene sammen med kretsleder. Leder for YA har også deltatt på to møter med landets øvrive YA-ledere

Hedmark krets

Mari Enger Floberseter (leder), Øyvins Borg, Eivind Langseth, Elise Dale Tertnes, Inga Borud Bjørke. 

Midt-Hålogaland

Charlotte Bartholsen Greger (leder), Daniel Riibe-Stokland (nestleder), Ingrid Aadnesen, Håkon Torgersen (varamedlem)

Oslo krets

Christine Taaje (leder), Vjosa Maxhuni (nestleder), Lars Arnesen, Nicholas Foss Barbantonis, Anton Forssten, Magnus Hagem, Liv Minde

Kursvirskomhet/faglig aktivitet

10.02.21 -  "De første rettssakene" digitalt, spilt inn i Simonsen Vogt Wiig sine lokaler med 89 deltakere. Kursholderne: Christian Reusch fra Simonsen Vogt Wiik, samt Kaare A. Shetelig og Ola Nisja fra Wikborg Rein & Co

13.04.21 - «Mangfold i advokatbransjen» i samarbeid med Advokatforeningens mangfoldsutvalg. Digitalt med 150 deltakere. Kursholdere: Vjosa Maxhuni, Isabelle Ringnes, Sverre Tyrhaug, Inger-Roll Matthiesen, Marius Basteviken, Helga Aune og Tina Storsletten Nordstrøm.

28.05.21 - "Yngre advokater og det grønne skiftet» - Webinar med 112 deltakere.  spilt inn i Advokatforeningens lokaler. Kursholdere: Mathias Stang, Dagny Ås Hovind, Øystein Skotheim, Beate Kathrine Berge og Ingrid Skjelmo.

27.08.21 - «Høstsamling» Gratis arrangement på Litteraturhuset  med ca. 20 deltakere. Tema var ny advokatlov med Henrik Simseth som foredragsholder. 

21.09.21 -  "Survival guide for advokatfullmektiger" i kantinen i Juristenes hus og livestream med 66 deltakere. Kusholdere var Øystein Bremset og Cathrine Hrasky.

Sosiale aktiviteter
Styret avgjorde at den årlige «sommerfesten» i august utgikk grunnet situasjonen rundt COVID-19.

Annet
Yngre Advokater er medlem av European Young Bar Association (EYBA). Yngre Advokater Oslo krets har blitt forespurt om å avholde EYBA konferanse i Oslo i 2022, styret er positive til dette, men ha bedt om at dette utsettes til 2023 grunnet usikkerheten rundt koronasituasjonen.

Styret har hatt en løpende dialog med sin søsterorganisasjon i Danmark (DJØF) om et mulig nordisk samarbeid for yngre advokater fremover, men COVID-19 situasjonen har satt planleggingen om felles seminar på hold.

Grunnet situasjonen rundt COVID-19 har ikke Styret i YA Oslo deltatt på arrangementer utenfor Norge i 2021.

Styret i Yngre Advokater Oslo har gitt en uttalelse til Advokatbladet i forbindelse med Advokatforeningens talentpris og advokatfullmektigers forhold til prinsipaler. Flere av kursene som ble holdt i 2021 ble omtalt i Advokatbladet, blant annet kurset «Yngre advokater og det grønne skiftet» og debatten om mangfold som ble holdt i samarbeid med Advokatforeningens mangfoldsutvalg.

Styret har vært aktive på Facebook og sosiale medier i forbindelse med promotering av foredrag og kurs som har vært arrangert i 2021. Styret har også delt medieinnlegg, spørreundersøkelser gjennom sosiale medier.

Sør-Rogaland krets

Brage Nordgård (leder), Kathrine Berglie, Jørgen Chrisitan Stabel, Ida Gjerseth, Ulrik Haukali og Kristin Yrke. 

Kursvirksomhet/faglig aktivitet
22.09.21 - "Første gang i retten/Greit og ugreit i retten" med 35 deltakere. Foredragsholdere var Ørjan André Grønlid, tingrettsdommer Tor Chrisitan Carlsen og advokat Karianne Rettedal. 

Sosiale aktiviteter
5.11.21 - Minigolf og mat på Stavanger camping med 20 deltakere.

5.9.21 - Jusspils på Tom & Lello med 45 deltakere. 

Trøndelag krets

Thomas Hoff Myhr (leder), June Falk-Larssen (nestleder), Rebekka Viul Rhoden, Aud-Silhe Wæhle.

Kursvirksomhet/Faglig aktivitet
25.03.21 - "Saksforbredelse og hovedforhandling i ankesaker". Foredragsholder var førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo og advokat Kjell Sagen Berg

08.04.21 - "Mekling fra advokatenes perspektiv". Foredragsholder var advokat Rune Lium og advokat Ellen Ulriksen. 

21.09.21 -  " Omstøtelse". Foredragsholder var advokat Roald Eriksen Brevik

14.10.21 - "Ny avhendingslov" med advokat JOhan Ivar Ansnes og "ansatteposisjoner" med advokat Thomas Ødegård.

Troms krets

Viktoria Hauan (leder), Guro Haug Nilsen

Kursvirksomhet/Faglig aktivitet
3.-4.09.21 - "Kurs i forhandlingsteknikk" på Svolvær i samarbeid med YA Midt-Hålogaland

Sosiale aktiviteter
Tur og sosialt i forbindelse med Svolværseminaret 

Vest-Agder krets 

Helle Cecilie Lineikro (leder), Tor Sverre Fuglestein (nestleder), Erik Gabrielsen, Sophie Van Den Wijngaard

Kursvirksomhet/Faglig aktivitet
YA Vest-Agder har i 2021 gjennomført et kurs i praktisk skatterett i samarbeid med Erlend Malde ved Universitetet i Agder. Dette var et kurs som var planlagt allerede i 2020, men som da måtte avlyses pga korona. Sensommeren 2021 fikk vi gjennomført kurset. Etter kurset møttte flere til en sosial samling hvor styret fikk innspill fra medlemmene og hva som ønskes videre fra YA. 

Styre i YA Vest Agder har månedlig kontakt med Advokatforeningen sentralt,  og YAs representant i Hovedstyret. Det er et klart ønske om at aktiviteten må opp, men digital gjennomførin av kurs ble vi enige om at var bedre om YA Oslo stod for, med invitasjon til alle landets yngre advokater. Dette da YA Oslo har tilgang på utstyr til dette. YA Vest-Sgder har demred oså deltatt på fire kurs i regi av YA Oslo.

Vestland krets

Thomas Støer (leder første del av 2021), June Stavland (leder frem til sommer 2021), Kim Villanger, Irmelin Skjold Lundøy (leder fra sommer 2021), Alexander Gonzalo Sele, Jana Johnsen, Kristin Bjørlo Moe

Faglig aktivitet
Som følge av Covid-19 har det vært begrenset aktivitet også i 2021.

I samarbeid med YA Oslo, ble det arrangert et kurs den 21. september som het «Survivalguide
for advokatfullmektiger». Kurset kostet kr. 500 per deltager og var svært populært både i
Vestland krets og på Østlandet.

På slutten av året planlagt et digitalt foredrag, «De første rettsakene», som ble gjennomført
den 08.02.22. Det kostet kr. 500 å delta og ble gjennomført på livestream. Totalt deltok over
100 deltagere.

Annet

- Kommentarer til rutiner for varsling om trakassering i Advokatforeningen
- Kommentarer til ny advokatlov, vilkår for å få advokatbevilling
- Deltagelse på UiB under arbeidslivsdagene. Digital stand.
- Deltagelse under streik utenfor tinghuset.

Romerike krets

Henrik Skrimstad (leder), Erlend Kim Fossen, Ishak Skjæraasen Khan

Østfold og Follo krets

Anne-Berit Økland Lystad (leder), Jarle Brandstorp, Belinda Boothby Forssten

Kursvirksomhet/ Faglig aktivitet
Kretsen har hatt begrenset aktivitet i 2021, som følge av pandemien.