Representantskapet

Representantskapet

Aust-Agder krets

Kari Høgevold

Buskerud krets

Gabrielle Lilleeng Asmyhr

Finnmark krets

Benedicte Hoaas

Haugaland og Sunnhordaland krets

Ann-Elin Rossebø

Hedmark krets

Emil Tømmerdal Nordby

Helgeland og Salten krets

Ingrid Maria Holm

Midt-Hålogaland krets

Knut-Inge Arthur Myklebust

Møre og Romsdal krets

Elisabeth Voldsund

Oppland krets

Lars Braastad

Oslo krets

Else-Marie Merckoll

Marte Svarstad Brodtkorb

Kaare Magnus Risung

Magnus Brekke Svanberg

Nora Hallén

Kaare Andreas Shetelig

Kåre Idar Moljord

Trygve Staff

Vibeke Five

Bendik Falch-Koslung

Frode Sulland

Jan Backer

Lars Berge Andersen

Anette Mellbye

Cecilie Lysjø Jacobsen

Romerike krets

Brede Gundersen

Sør-Rogaland krets

Ann-Mari Risvoll Winterhus-Fjeld

Håkon Halvorsen

Siri Olstad

Telemark krets

Heidi Amalie Grindem

Troms krets

Brynjar Østgård

Trøndelag krets

Anita Ritan Lykken

Kolbjørn Lium

Vest-Agder krets

Emma Kristin Isaksen

Vestfold krets

Marianne Teisbakken

Lene Høivang

Vestland krets

Ingelin Morken Gundersen

Brendan Stewart Mitchell

Stian Osa

Østfold og Follo krets

Lars Winsvold

Marion Eiriksrød Nordenhaug

Forsvarergruppen

Marius Dietrichson