Årsrapport 2022

Dette er Advokatforeningen

Advokatforeningen 2022

  • 9 749 medlemmer
  • 19 kretser
  • 571 tillitsvalgte
  • 80 høringsuttalelser
  • 38 advokatvakter
  • Ca 90 % av advokatene er medlemmer
Les mer om Advokatforeningen

Fra generalsekretæren

Hilsen fra Merete Smith

Årstalen 2022

Ler mer om årstalen 2022

Årsberetningen

Se hva vi var opptatt av i 2022

Hovedstyret

Les mer om hovedstyret

Se hvem som satt i representantskapet

Lovutvalg og høringsuttalelser

Se alle høringsuttalelsene vi ga i 2022

Faste utvalg og faggruppen

Les om de faste utvalgene og faggruppen

Disiplinærutvalg

Se hvem som satt i våre disiplinærutvalg

Kretser

Les mer om Advokatforeningens kretser

Yngre advokater

Les mer om yngre advokater

Regnskap og balanse

Les mer om regnskap og balanse