Yngre advokater

Yngre advokater

I 2022 var det totalt 11 kretser med egne styrer for Yngre Advokater: Buskerud, Vestland, Midt-Hålogaland, Oslo, Sør-Rogaland, Troms, Trøndelag, Østfold og Follo og Vest-Agder, Romerike og Hedmark.

Buskerud krets

Karina Johnsen (leder), Maria Lien (nestleder), Håkon Steimler, Tuva Sørby

Hedmark krets

Mari Enger Flobergseter (leder), Eivind Langseth (nestleder), Øyvind Borg, Elise Dale Tertnes, Jonas Nilsen, Aila Linn Hoffstad Lemos

Midt-Hålogaland krets

Hanne Linaker (leder), Julie Opgård Olsen (nestleder), Fredrik Storø

Oslo krets

Anton Forssten (leder), Liv Minde (nestleder), Lars Arnesen, Nicholas Foss Barbanis, Lisa Eian, Magnus Hagem, Hege Moljord, Omar Tashakori

Romerike krets

Ishak Skjøraasen Khan(leder), Malin Fritzøe Østman (nestleder), Manal Himmich, Erlend Kim Fossen, Lise Marit Nyerrød

Sør-Rogland krets

Brage Nordgård (Leder), Ida Gjerseth (nestleder), Nanna Wanjera Christensen, Vetle Andre Mitchell Jensen, Sofie Høiberg Svanes, Håkon Skaathun

Troms krets

Viktoria Hauan (leder), Guro Haug Nilsen, Marianne Nilsen, Linn Sofi Løvås

Trøndelag krets

Thomas Hoff Myhr (leder), June Falk-Larssen (nestleder), Aud-Silje Wæhle

Vest-Agder krets

Helle Cecilie Lineikro (leder), Tor Sverre Fuglestien (nestleder), Erik Erdvik-Gabrielsen, Sophie van den Wijngaard Skaare

Vestland krets

Imrelin Brandt Lundøy (leder), Kristin Bjørlo Moe (nestleder), Linn Terese Nyhamn Engvik, Jana Katarina Johnsen, Alexander Gonzalo Sele, Maren Østbø Knutsen

Østfold og Follo krets

Anne-Berit Økland Lystad (leder), Åste Emilie Sandsberg (nestleder), Henny Kristine Gaarder