Hovedstyret

Hovedstyrets medlemmer

Advokatforeningens hovedstyre har avholdt 7 møter og 4 ekstraordinære møter i 2022.

Hovedstyret har frem til september 2022 hatt følgende sammensetning:

Jon Wessel-Aas, leder (til 2022)
Trude Marie Wold, nestleder (til 2024)
Anne Kjølseth Ekerholt (til 2022)
Irene Kildebo (til 2022)
Marte Reier (til 2022)
Cathrin Myre Skram (til 2022)
Silje Christine Hellesen (til 2024)
Bjarte Døssland (til 2024)
Cecilie Nakstad (til 2024)
Mohsin Ramani (til 2024)
Anton Forssten, observatør fra Yngre advokater (til 2023)

På representantskapets møte 18.-19. mai 2022 ble Jon Wessel-Aas gjenvalgt som leder for Advokatforeningen. Else-Marie Merckoll (Oslo krets), Kaare Andreas Shetelig (Oslo krets), Bjørn Dyrland (Telemark krets), Karianne Tilseth Berg (Trøndelag krets), Ruth Nying Frøland (Romerike krets), ble valgt som medlemmer til Advokatforeningens hovedstyre.

Hovedstyret har fra 1. september 2022 hatt følgende sammensetning:

Jon Wessel-Aas, leder (til 2024)
Trude Marie Wold, nestleder (til 2024)
Else-Marie Merckoll, medlem av arbeidsutvalget (til 2026)
Silje Christine Hellesen (til 2024)
Bjarte Døssland (til 2024)
Cecilie Nakstad (til 2024)
Mohsin Ramani (til 2024)
Kaare Andreas Shetelig (til 2026)
Bjørn Dyrland (til 2026)
Karianne Tilseth Berg (til 2026)
Ruth Nying Frøland (til 2026)
Anton Forssten, observatør fra Yngre advokater (til 2023)

Hovedstyrets arbeidsutvalg består av styrets leder, nestleder og hovedstyremedlem Else-Marie Merckoll.

Jon Wessel-Aas (leder) – Lund & Co Advokatfirma
Jon Wessel-Aas er partner i Lund & Co advokatfirma. Han har vært leder av Advokatforeningen siden 2020.

Trude Marie Wold (nestleder) – Advokatfirmaet Wold AS
Trude Marie Wold er partner Advokatfirmaet Wold AS. Hun har vært nestleder i Advokatforeningen siden 2020.

Karianne Tilseth Berg Karianne
Tilseth Berg er partner i Advokatfirmaet Strand & Co. Hun har sittet i Advokatforeningens hovedstyre siden 2022.

Bjørn Dyrland – Advokatfirmaet Dyrland AS
Bjørn Dyrland er partner i Advokatfirmaet Dyrland AS. Han har sittet i Advokatforeningens hovedstyre siden 2022.

Bjarte Kristian Døssland - Døssland Advokatfirma AS
Bjarte Døssland er partner i Døssland advokatfirma. Han har sittet i Advokatforeningens hovedstyre siden 2020. 

Ruth Nying Frøland – Advokatfirmaet Tønset AS
Ruth Nying Frøland er partner i Advokatfirmaet Tønset AS. Hun har sittet i Advokatforeningens hovedstyre siden 2022.  

Silje Christine Hellesen - Elden Advokatfirma
Silje Christine Hellesen er partner i Elden Advokatfirma. Hun har sittet i Advokatforeningens hovedstyre siden 2020.

Else-Marie Merckoll – Langseth Advokatfirma
Else Marie Merckoll er partner i Langseth Advokatfirma DA. Hun har sittet i Advokatforeningens hovedstyre siden 2022.

Cecilie Nakstad – Matrix Advokater
Cecilie Nakstad er advokat i Matrix Advokater. Hun er nestleder i Forsvarergruppen og har sittet i Advokatforeningens hovedstyre siden 2020.

Mohsin Ramani - Advokatfirmaet Glittertind
Mohsin Ramani er assosiert partner i Advokatfirmaet Glittertind. Han har sittet i Advokatforeningens hovedstyre siden 2020.

Kaare Andreas Shetelig – Wikborg Rein Advokatfirma
Kaare Andreas Shetelig er partner i Wikborg Rein advokatfirma AS. Han har sittet i Advokatforeningens hovedstyre siden 2022.

Anton Forssten – Nordia Law firm
Anton Forssten er advokat og partner i Nordia Law firm. Han har sittet i Advokatforeningens hovedstyre som observatør fra Yngre Advokater siden 2019.