Disiplinærutvalg

Disiplinærutvalgene

Disiplinærutvalget for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland, Haugaland og Sunnhordland kretser:

Inger Marie Sunde (leder), Lars Faye Ree,  Svein Kjetil Lode Svendsen, Ingrid Lauvås, Mira Tengesdal Torstenbø, Anne Hølland, Thor Harald Eike, Eva Elisabeth Holm, Erik Ottemo, Erik Eriksen, Kristine Eide og Brage Nordgård

Disiplinærutvalget for Vestland krets:

Brendan Stewart Mitchell (leder), Thomas Frølich, Marius Wesenberg, Silje Remøy, Hanne Katrine Mundal, Lene Knapstad, Even Øistensen, Sonja E. Bernt Heimset, Marte Røv, Bjørn Åge Hamre og Rune Håkon Tjomsland

Disiplinærutvalget for Møre og Romsdal og Trøndelag kretser:

Per Anders Engelsen (leder), Jørgen Holm, Camilla Solbakken, Katharina Angvik Hjelmaas, Nils J. Grytten, Johan Ivar Ansnes og Ellen Ulriksen

Disiplinærutvalget for Nord-Norge kretsene:

Kjetil Rege (leder), Stefan Slagstad Amlie, Håvard U. Jakobsen, Kristian Fredheim, Jørgen Aas Eide, Cato Simonsen, Hege Marie Marhaug, Ole-Martin Jensen, Jan-Kristian Kløkstad, Hilde Camilla Stærk og Olaf Fjalstad

Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark kretser:

Tore Thallaug (leder), Maria Lien, Agnieszka Bakanova, Sindre Marqvardsen, Lene Homstvedt, Birgitte Midgaard, Jan Kjetil Brekken, Guro Ottersen Trillhus og Anders Lafton Briskodden

Disiplinærutvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser:

Ada Cathrine Høst Mytting (leder), André Berven, Monica Melgård, Ole Richard Holm-Olsen, Ingvil Conradi Andersen, Tor Magnus Fagermo, Odd Hanisch, Lars Baklund, Peter Trygve Hansen, Marian Park Bråten og Siw Skatvedt Lund

Disiplinærutvalget for Oslo krets

Utvalgsledere: Alex Borch, Alexander Daae, Botolf Botolfsen jr., Halldis Winje, Hans Andreas Hansen, Per Christian Opsahl, René Ibsen og Torhild Holth

Utvalgsmedlemmer: Alexander Behrang Mardazad,, Cecilie Schjatvet, Christian Kjellby Nesset, Elisabeth Myhre, Espen B. Kheradmandi, Fredrik Lilleaas Ellingsen, Gunhild Bergan, Hedda Iversen, Hanne Ringnes Sanne, Henriette Willix, Joachim D. W. Skjelsbæk, Julie Conradi-Larsen, Kai Vaag, Karoline Henriksen, Karoline Tandberg, Knut Boye, Merete Bårdsen, Morten Johan Bjønness, Nicolas Weiss-Andersen, Nina Torgrimsby, Paal Berg Helland, Trond Werner Lunde, Victoria Skytte Melles og Karoline Tandberg

Les mer om disiplinærutvalgene i hovedstyrets beretning