Kretser

Kretsene

Aust-Agder krets

Hanne Helberg (leder), Lise Ilstad (nestleder), Karsten Alexander Arnfinsen, Varamedlem:Kristoffer Wibe Koch

Kretsen hadde 57 medlemmer per 31. desember 2023.

Buskerud krets 

Tatiana Sjernvik (leder), Thomas Austad, Lene Homstvedt, Eirik Rudi
Varamedlemmer: Karoline Nilsson Hollund, Maria Lien, Kristin Hellim Narjod

Kretsen hadde 221 medlemmer per 31. desember 2023.

Finnmark krets

Benedicte Hoaas (leder), Silje Jakola-Fjeld

Kretsen hadde 39 medlemmer per 31. desember 2023.

Haugaland og Sunnhordland krets

Elisabeth Rød (leder), Jan Vidar Endresen, Sandra Dueland, Julianne Sellgren, 

Varamedlemmer: Marthe Eikeskog, Halvard Totland

Kretsen hadde 115 medlemmer per 31. desember 2023.

Hedmark krets

Emil Tømmerdal Nordby (leder), André L. Van Der Eynden (nestleder), Anborg Bogsti, Anne Marit Mork, Rune Myhre Nilsen

Varamedlem: Ina Borud Bjørke

Kretsen hadde 138 medlemmer per 31. desember 2023.

Helgeland og Salten krets

Ingrid Maria Holm (leder), Kristin Fagerheim Hammervik (nestleder), Siv Hansen

Varamedlem: Charlotte Marie Ringkjøb

Kretsen hadde 100 medlemmer per 31. desember 2023.

 

 

 

Midt-Hålogaland

Knut-Inge Arthur Myklebust, Jon-Arne Østvik, Thea Ekran Gustavsen, Tore Mevik

Observatør: Hanne Linaker

Kretsen hadde 91 medlemmer per 31. desember 2023.

Møre og Romsdal krets

Elisabeth Voldsund (leder), Øistein Vartdal Riise, Line Karlsvik, Ingvild Botterli, Reidar Mogstad

Kretsen hadde 182 medlemmer per 31. desember 2023.

Oppland krets

Lars Braastad (leder), Jo Are Aamodt Brænden, Nicolai Løland Dolva, Helle Pharo Glæserud, Tone Ljoså 

Kretsen hadde 105 medlemmer per 31. desember 2023.

Oslo krets

Trygve Staff (leder), Caterina Håland Gaeta, Trond Audun Jacobsen, Rune Opdahl, Tom Sørum, Heidi Jorkjend, Hilde-Marie Martinsen 

Kretsen hadde 6093 medlemmer per 31. desember 2023.

Romerike krets

Brede Gundersen (leder), Monica Melgård, Anette Rygg

Kretsen hadde 181 medlemmer per 31. desember 2022.

Sør-Rogaland krets

Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld (leder), Siri Olstad (nestleder), Bjørn Inge Waage, Kine Bråten, Brage Nordgård

Observatør: Ida Gjerseth

Kretsen hadde 489 medlemmer per 31. desember 2022.

Telemark krets

Heidi Grindem, Sindre Marqvardsen, Vibeke Hein Bæra, Inge M. Evja, Hilde Sannes Holløkken, Tom Isaksen

Varamedlem:Heidi Aspeflaten

Kretsen hadde 89 medlemmer per 31. desember 2023.

Troms krets

Brynjar Østgård (leder), Lars Eliassen, Birte Hansen Nordgård

Varamedlem: Hans Brox

Kretsen hadde 169 medlemmer per 31. desember 2023.

Trøndelag krets

Kolbjørn Lium (leder), Johan Ivar Ansnes (nestleder), Veronica Lorentzen Drivstuen, Kristin Bugge Midthjell, Maria B. Tanemsmo, Ingrid Wedø

Varamedelmmer: Anders Kjøren, Ann-Sølvi Valås Myhr

Kretsen hadde 400 medlemmer per 31. desember 2023.

Vest-Agder krets

Emma Kristin Isaksen (leder), Lilly Marie Kongevold (nestleder), Rune Alsted Amundsen, Anders Hansson, Åsmund Mjåland

Varamedlem: Therese Konstali, Helle Cecile Lineikro 

Kretsen hadde 206 medlemmer per 31. desember 2022.

Vestfold krets

Lene Høivang (leder), Erik Fekte (nestleder), Ane Solli, Hanne Wold Johansen, Arnt Olaf Stillerud 

Kretsen hadde 232 medlemmer per 31. desember 2023.

Vestland krets

Ingelin Morken Gundersen (leder), Bjarte Aarlie, Rikke Arnesen, Svein Bergset, Robert Fonn, Brendan Stewart Mitchell, Stian Osa, Ingvild Risnes Skeie

Varamedlemmer: Ann Cathrine Lerstad, Julianne Sellgren, Sølvi Nyvoll Tangen

Kretsen hadde 827 medlemmer per 31. desember 2023.

Østfold og Follo krets

Nathalie Brinkmann (leder), Thomas Andrews, Kenneth Hansen, Kari Breirem, Håkon Sverre Weel Sannrud, 

Varamedlemmer: Heidi Andresen, Inger-Line Dingstad-Eriksen

Kretsen hadde 239 medlemmer per 31. desember 2023.