Advokatforeningen på Arendalsuka

Vi viderefører fjorårets suksess og stiller på Arendalsuka med mange spennende debatter og rollespill.

Les mer

Legal helpline for refugees from Ukraine to Norway

Les mer

Ny rapport om NIMs virke

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har sammen med flere norske organisasjoner inngitt en felles rapport om Norges institusjon for menneskerettigheters (NIMs) virke.

Les mer

Endret praksis hos Kontoret for voldsoffererstatning

Voldsoffererstatningsloven § 3 stiller som vilkår at krav om erstatning skal tas med i eventuell straffesak. Det kan «i særlige tilfeller» gjøres unntak fra vilkåret.

Les mer

Avtale med regjeringen etter mekling

Etter dialog har Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet inngått en avtale om en ny modell for innspill knyttet til den årlige reguleringen av den offentlige rettshjelpssatsen.

Les mer

Nominer kandidater til årets talentpris

Advokatforeningens talentpris deles ut i to kategorier. Begge kategoriene hedrer de som har utmerket seg som rollemodeller innen advokatvirksomhet.

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett: Økning i reisegodtgjørelsen

Forliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ga en økning i reisegodtgjørelsen til advokater.

Les mer

Etter 30. september kan din virksomhet miste tilgang til folkeregisteropplysninger

Har du ikke søkt om tilgang til modernisert folkeregister begynner det å haste. Det er også viktig at du tar i bruk modernisert folkeregister innen fristen, selv om du allerede har søkt, men enda ikke tatt det i bruk.

Les mer

Rettshjelpstelefon for ukrainske flyktninger

Advokatforeningen har besluttet å etablere en rettshjelpstelefon for ukrainske flyktninger. Advokatforeningen har det overordnede ansvaret for ordningen, der frivillige advokater betjener telefonen fra eget kontor.

Les mer