Braathen Eiendom

Advokatforeningens avtale med Braathen Eiendom gir medlemmer rabatterte priser på leie av møterom, auditorium samt private kontorer for korttidsleie.

Les mer

Karnov Lovkommentarer

Advokatforeningens avtale med Karnov Group Norway gir alle medlemmer rabatt på første års abonnement ved avtaleinngåelse.

Les mer

Juridika

Advokatforeningens avtale med Universitetsforlaget gir alle medlemmer som driver enkeltpersonforetak 25 % rabatt på sitt første årsabonnement på Juridika Premium.

Les mer

Lovdata Pro - introduksjonstilbud

Advokatforeningens avtale med Stiftelsen Lovdata gir nyetablerte advokatvirksomheter gratis bruk av Lovdata Pro i et halvt år.

Les mer

Gyldendal Rettsdata

Advokatforeningens avtale med Gyldendal Rettsdata gir alle nye kunder 50 % rabatt på første års abonnement + 3 måneder gratis ved avtaleinngåelse.

Les mer

Kundesjekk.no

Advokatforeningen har inngått et samarbeid med Kundesjekk.no for å tilby medlemmer et verktøy i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Les mer

AdvokatOnline

Advokatforeningen har avtale med AdvokatOnline som gir nyetablerte advokatvirksomheter tilbud på årsabonnement med 60 prosent rabatt på ordinære priser.

Les mer

HMS-håndbok fra Simployer

Få inntil 50% rabatt på Simployers veiledende priser på HMS-håndbok for advokatvirksomhet.

Les mer

Avtale med Kopinor om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale

Advokatforeningen har fremforhandlet en mønsteravtale for kopiering av opphavsrettslig beskyttet norsk og utenlandsk materiale som det enkelte advokatfirma kan inngå. Avtalen omfatter også digital kopiering. Siden det kan være tidkrevende å innhente...

Les mer

Arkiveringstjenester

Iron Mountain er en global totalleverandør av fysiske og digitale arkivtjenester og tilbyr et bredt spekter av arkiverings- og dokumenthåndteringstjenester. Som medlem av Advokatforeningen får du 40 % rabatt på Iron Mountains ordinære arkivleiepris.

Les mer

Translatørtjenester

Semantix Translations tilbyr Advokatforeningens medlemmer 32 prosent rabatt på ordinære priser for oversettelser mellom norsk og engelsk. Semantix gir også rabatterte priser på oversettelser av en rekke andre språkkombinasjoner.

Les mer

Oda

Medlemmer av Advokatforeningen får 6 % rabatt på hele varesortimentet, ved bestilling til sin advokatvirksomhet.

Les mer

Spill og lær om hvitvasking

Som medlem av Advokatforeningen får du rabatt på «AML-appen», en app utviklet for å gi innsikt i hvitvaskingsregelverket. Opplegget gir etterutdanningstimer.

Les mer

NG Secure

NG Secure er landets ledende aktør innen makulering, og tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier og andre varer og produkter. Advokatforeningens medlemmer tilbys tjenester fra NG Secure med eksklusive rabatter.

Les mer