Lovdata Pro - introduksjonstilbud

Advokatforeningens avtale med Stiftelsen Lovdata gir nyetablerte advokatvirksomheter gratis bruk av Lovdata Pro i et halvt år.

Les mer

Gyldendal Rettsdata

Advokatforeningens avtale med Gyldendal Rettsdata gir nyetablerte advokatvirksomheter 50 prosent rabatt på første års abonnement.

Les mer

Kundesjekk.no

Advokatforeningen har inngått et samarbeid med Kundesjekk.no for å tilby medlemmer et verktøy i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Les mer

AdvokatOnline

Advokatforeningen har avtale med AdvokatOnline som gir nyetablerte advokatvirksomheter tilbud på årsabonnement med 60 prosent rabatt på ordinære priser.

Les mer

HMS-håndbok fra Simployer

Få inntil 50% rabatt på Simployers veiledende priser på HMS-håndbok for advokatvirksomhet.

Les mer

Avtale med Kopinor om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale

Advokatforeningen har fremforhandlet en mønsteravtale for kopiering av opphavsrettslig beskyttet norsk og utenlandsk materiale som det enkelte advokatfirma kan inngå. Avtalen omfatter også digital kopiering. Siden det kan være tidkrevende å innhente...

Les mer

Arkiveringstjenester

Iron Mountain er en global totalleverandør av fysiske og digitale arkivtjenester og tilbyr et bredt spekter av arkiverings- og dokumenthåndteringstjenester. Som medlem av Advokatforeningen får du 40 % rabatt på Iron Mountains ordinære arkivleiepris.

Les mer

Moment psykologbistand

Advokatyrket kan være mentalt krevende. Advokatforeningen har derfor en samarbeidsavtale med det landsdekkende firmaet Moment.

Les mer

Translatørtjenester

Semantix Translations tilbyr Advokatforeningens medlemmer 32 prosent rabatt på ordinære priser for oversettelser mellom norsk og engelsk. Semantix gir også rabatterte priser på oversettelser av en rekke andre språkkombinasjoner.

Les mer

Spill og lær om hvitvasking

Som medlem av Advokatforeningen får du rabatt på «AML-appen», en app utviklet for å gi innsikt i hvitvaskingsregelverket. Opplegget gir etterutdanningstimer.

Les mer