HMS-håndbok fra Infotjenester

Få inntil 50% rabatt på Infotjenesters veiledende priser på HMS-håndbok for advokatvirksomhet.

Les mer

Eurocard Gold og Platinum

Advokatforeningens fordelsavtale med Eurocard inkluderer både Eurocard Corporate Gold og Eurocard Corporate Platinum. I begge kortene er det en fullverdig reiseforsikring som trer i kraft dersom minimum 50 prosent av transportkostnadene er belastet...

Les mer

Banktilbud fra Handelsbanken

Handelsbanken tilbyr Advokatforeningens medlemmer gunstig boliglånsrente og personlig oppfølging.

Les mer

Nordic Choice Hotels

Som medlem av Advokatforeningen får du minimum 15 % rabatt på gjeldende pris hos Choice Hotels. Avtalen med Choice gjelder for hele Norden.

Les mer

Hotel Bristol

Som medlem av Advokatforeningen får du gode rabatter på overnatting ved Hotel Bristol.

Les mer

Translatørtjenester

Semantix Translations tilbyr Advokatforeningens medlemmer 32 prosent rabatt på ordinære priser for oversettelser mellom norsk og engelsk. Semantix gir også rabatterte priser på oversettelser av en rekke andre språkkombinasjoner.

Les mer

Arkiveringstjenester

Iron Mountain er en global totalleverandør av fysiske og digitale arkivtjenester og tilbyr et bredt spekter av arkiverings- og dokumenthåndteringstjenester. Som medlem av Advokatforeningen får du 40 % rabatt på Iron Mountains ordinære arkivleiepris.

Les mer

Avtale med Kopinor om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale

Advokatforeningen har fremforhandlet en mønsteravtale for kopiering av opphavsrettslig beskyttet norsk og utenlandsk materiale som det enkelte advokatfirma kan inngå. Avtalen omfatter også digital kopiering. Siden det kan være tidkrevende å innhente...

Les mer

Spill og lær om hvitvasking

Ny hvitvaskingslov innebærer nye plikter. Som medlem av Advokatforeningen får du rabatt på «AML», en app utviklet for å gi innsikt i hvitvaskingsregelverket. Opplegget gir etterutdanningstimer.

Les mer

Webmegler – fagsystem for eiendomsmegling

Advokatforeningen har inngått en avtale med Websystemer om medlemstilbud på Webmegler, et fagsystem til bruk ved eiendomsmegling. Gjennom Webmeglers sjekklister får du sikker og praktisk bistand gjennom alle fasene i et eiendomsmeglingsoppdrag.

Les mer

Telenor Flyt

Telenor tilbyr Advokatforeningens medlemmer fra 10 % rabatt på sitt nye Flyt-abonnement.

Les mer