Advokatjobb.no

Advokatforeningens egen portal for utlysning av alle typer stillinger i advokatbransjen

Les mer

Talentprisen

Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. Utmerkelsen går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold.

Les mer

Advokatenes fagdager

Advokatenes fagdager arrangeres i Oslo i slutten av mai hvert år - og er årets store begivenhet for advokater og jurister fra hele landet.

Les mer

Årstalen

Advokatforeningens årstale setter fokus på rettspolitiske eller justisfaglige temaer som advokater gjennom sin yrkesutøvelse ser er viktige for samfunnet.

Les mer

Advokatenhjelperdeg.no

Advokatenhjelperdeg.no er landets største markedsføringsportal for advokater og advokattjenester, med rundt en million brukere i året.

Les mer

Advokatassistent DNA

Betegnelsen advokatassistent DNA kommer fra den amerikanske tittelen paralegals og betyr den som står ved siden av juristen. Advokatassistent DNA er en assistent uten juridikum, men med en juridisk relatert utdannelse, som kvalifiserer til flere typer...

Les mer

Advokatforeningens studentstøtteordning

Advokatforeningen deler hvert år ut midler til gode prosjekter og arrangementer i regi av juridiske studenter og studentforeninger

Les mer

Advokatforeningens isolasjonsgruppe

Advokatforeningen har nedsatt en gruppe som har som formål å prøve lovligheten av isolasjon for retten. Isolasjonsgruppen tar imot søknader om bistand til rettslig prøving av saker som gjelder isolasjon på glattcelle(politiarrest) og saker hvor isolasj...

Les mer

Rapporter om fremtidens fri rettshjelp

Advokatforeningen satte i 2017 ned et utvalg som skal jobbe med fremtidens fri rettshjelpsordning. Utvalget utarbeidet to rapporter, en om fri rettshjelp i sivile saker og en egen rapport om retten til offentlig oppnevnt forsvarer og bistandsadvokat i...

Les mer