Uttalelser fra etikkutvalget

Advokatforeningens etikkutvalg skal bl.a. gi råd om anvendelsen av Regler for god advokatskikk. Her finner du Etikkutvalgets uttalelser.