Organisasjon

Advokatforeningens historie, vedtekter, organisasjonsstruktur med mer

Les mer

Om medlemskapet

Advokatforeningen er profesjons- og interesseforeningen for norske advokater og advokatfullmektiger. Vårt mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Foreningen skal være advokatenes fremste arena for...

Les mer

Presserom

Kontaktinformasjon og annet av spesiell interesse for journalister og medier

Les mer

Prosjekter

Advokatforeningen har en rekke aktive prosjekter innenfor områder som rettshjelp, medlemsservice, advokaters etterutdanning, rettspolitikk med mer.

Les mer