Organisasjon

Advokatforeningens historie, vedtekter, organisasjonsstruktur med mer

Les mer

Om medlemskapet

Advokatforeningen er profesjons- og interesseforeningen for norske advokater og advokatfullmektiger. Vårt mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Advokatforeningen skal være medlemmenes fremste arena for...

Les mer

Presserom

Kontaktinformasjon og annet av spesiell interesse for journalister og medier

Les mer

Rettspolitisk plattform

Vedtatt på representantskapsmøte 26. mai 2016.

Les mer

Prosjekter

Advokatforeningen har en rekke aktive prosjekter innenfor områder som rettshjelp, medlemsservice, advokaters etterutdanning, rettspolitikk med mer.

Les mer

Søk i medlemslisten

Informasjon fra denne tjenesten skal ikke benyttes til å rette kommersielle markedshenvendelser

Les mer