Før du starter egen advokatvirksomhet

Forretningside, forretningsplan, valg av foretaksform, særregler om eierskap og valg av IKT/IT-systemer

Les mer

Oppstart og drift

Registreringer for oppstart, sikkerhetsstillelse, forsikringer, hvitvasking, GDPR, rutiner og anbefalinger

Les mer

Økonomi

Klientkonto, driftskonto, skattetrekkskonto, regnskapsplikt, revisjonsplikt, budsjett, bokføring, 12 typiske feil og MVA

Les mer

Når du blir/er arbeidsgiver

Rekrutteringsprosessen, ansettelsesavtalen, lønnsregnskap, avlønning, registrering i AA-registeret, forsikringer, prinsipalansvaret, vilkår for advokatbevilling, tittelbruk, personalhåndbok, HMS, rutiner og retningslinjer.

Les mer

Når du blir/er advokatfullmektig eller advokat

Ansettelsesavtalen, advokatfullmektigers arbeidstid, avlønning, oppfølging av deg som advokatfullmektig og prinsipalansvaret, autorisasjon og aktivisering av advokatbevilling, vilkår for advokatbevilling, høyesterettsprøven og tittelbruk.

Les mer

Eiendomsmegling

Vilkår for oppstart, grensen mellom advokatvirksomhet og eiendomsmegling, behandling av klientmidler, opplysningsplikt ved oppgjørsoppdrag, plikter som oppgjørsansvarlig for nybygg, løsørelisten og hvitvaskingsregelverket ved eiendomsmegling.

Les mer

Styreverv

Anbefaling for advokater med styreverv, styreverv og forsikring, utredning om selskapsrettslige problemer når en advokat er styremedlem, Regler for god advokatskikk og styreverv.

Les mer

Avvikling av advokatvirksomhet

Avslutte eller overføre saker, klientene, oppbevaringsplikt og -tid for saksarkivet, forsikring og etterdekning, regnskapet, melde opphør, slette ENKP og selskap, medlemskap i Advokatforeningen, arbeid og tittel som pensjonert advokat.

Les mer