Oppstart, drift og avvikling

Utvalgte temaer gjennom en advokatvirksomhets normale livsløp.

Les mer

Klientforholdet

Diverse temaer knyttet til forholdet mellom advokat og klient.

Les mer

Økonomi

Advokatregnskap, merverdiavgift på advokattjenester med mer.

Les mer

Salær

Beregning, opplysningsplikt og andre temaer knyttet til salær.

Les mer

Roller og oppdrag

Ulike temaer, erfaringer og hjelpemidler knyttet til advokaters ulike roller og oppdrag.

Les mer

Advokatbevilling

Vilkår for advokatbevilling, bruk av titler, Høyesterettsprøven

Les mer

Prinsipal og advokatfullmektig

Tiden som advokatfullmektig er en læretid der advokatfullmektigen arbeider under prinsipalens tilsyn og kontroll. Dette stiller krav både til prinsipalen og advokatfullmektigen.

Les mer

Hvitvasking

Advokater har en rekke forpliktelser i hvitvaskingsregelverket. Her får du en oversikt.

Les mer