Godt representert i ekspertutvalg om skatterådgiveres opplysnings- og taushetsplikt

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt. Utvalget ledes av professor Morten Kinander, og rapporten skal leveres innen 31. desember 2018.

Les mer